Deze website is deel van www.bruggelokaal.be.

UDL-Bestuur 43ste en 44ste Academiejaar 2019-2020-2021-2022

 

UDL-BRUGGE     2019-2020

Schepen van Seniorenparticipatie:  
       
Martine Matthys                            tel. 050 44 81 99

Erevoorzitter: 
       Stef D’haene                                   tel. 050 39 16 09                                                              

                                     

Het bestuur

Voorzitter:
      Patrick Deruwe                                tel. 050 38 44 60
                                               patrick.deruwe@telenet.be


Ondervoorzitter:
     Hugo Brabant                                    tel. 050 38 18 23
                                                  hugo.brabant@telenet.be

Secretariaat:
    
Maurice Lauwers                               tel. 050 39 33 40
                                               udl.secretariaat@gmail.com

Penningmeester:
     Hedwig Claes                                    tel. 050 36 14 35
                                       udl.penningmeester@gmail.com

Leden:

     Johanna Bauwen                              tel. 059 30 36 03
     José De Backer                                 tel. 050 38 96 52
     Antoon De Groote                             tel. 050 35 78 83
     Pol Dumon                                       tel. 0496 28 63 76
     John Dupont                                      tel. 050 36 33 94
     Rik Gheldof                                        tel. 050 39 18 98
     Annemie Mortier                                tel. 050 54 86 96
     Lut Stevens                                        tel. 050 82 39 27

 

____________________________________________________________________

   
UNIVERSITEIT DERDE LEEFTIJD BRUGGE vzw

Barrièrestraat 25, 8200 Sint-Michiels Brugge

www.udlbrugge.brugseverenigingen.be

udl.secretariaat@gmail.com

 

0700.248.047 - RPR Gent, afdeling Brugge

________________________________________________________________


    

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

Bestuurscomité 2018-2019

Bestuurscomité UDL-Brugge

Etienne Fiers, Chris Barri  en Trui Verhaeghe verlaten ons bestuur.

Elke vereniging staat of valt met zijn bestuur. Gelukkig beschikt UDL-Brugge over een bestuursploeg die met inzet en enthousiasme ervoor zorgt dat jaar na jaar een interessant programma wordt uitgewerkt. We zien dan ook met spijt drie bestuursleden afscheid nemen.

Dank

De heer Etienne Fiers trad toe tot het bestuur in 2008 en nam de belangrijke taak op van secretaris. 

Mevrouw Chris Barri trad toe tot het bestuur in 2008. Zij was verantwoordelijk voor de cursus geschiedenis, was medeverantwoordelijk voor het filmforum en maakte de agenda op voor onze lezingen. Ze werd ondervoorzitter in 2015.

Mevrouw Trui Verhaeghe trad toe tot het bestuur in 2009 en organiseerde het Brugs Vierluik en het Denk-atelier.

Elk op hun manier hebben zij bijgedragen tot het succes van Universiteit Derde Leeftijd Brugge en wij  zijn dan ook heel dankbaar voor hun jarenlang engagement voor onze vereniging. 

Opvolging

We feliciteren de heer Hugo Brabant, bestuurslid, die vanaf september 2018 de taak van ondervoorzitter op zich zal nemen. Ook verwelkomen we de heer Maurice Lauwers, UDL-lid, als nieuwe secretaris van UDL-Brugge. 

We wensen hen alvast succes toe in hun nieuwe functie. 

Bestuurscomité 2017-2018

Dank

Mia Boute heeft ontslag genomen als bestuurslid van UDL op 1 september 2016.
Zij werd lid van UDL in augustus 2004 en werd tot bestuurslid benoemd in juni 2007. 
Zij werd de gedreven organisator van de cursus Kunstgeschiedenis en de filmnamiddagen. 

In de cursus Kunstgeschiedenis bewandelde zij niet alleen de klassieke paden maar
zij had ook aandacht voor de meer recente kunststromingen.  Het resultaat van haar programmatie was altijd een vol auditorium. 

Samen met ondervoorzitster Chris Barri organiseerde zij elk jaar vier  filmnamiddagen die konden rekenen op veel belangstelling van UDL-leden.  

Dankjewel Mia voor jouw trouwe en enthousiaste inzet voor UDL.
Op jouw manier heb je een waardevolle bijdrage geleverd aan het succes van UDL. 

We verwelkomen ook twee nieuwe bestuursleden:
mevrouw Johanna Bauwen en de heer Pol Dumon.
 

UDL Bestuur 40ste Academiejaar 2016-2017

Bestuur UDL 2016-2017.

 

 

 

 

 

UDL Bestuur

Bestuurscomité UDL-Brugge

Wilfried Seys en Stef D’haene verlaten ons bestuur.

DANK

Wilfried Seys heeft gevraagd om met ingang van 1 september 2015 van zijn taak als bestuurs-lid en ondervoorzitter van UDL ontheven te worden.
Hij trad toe tot het bestuur in september 2004 en kreeg in 2006 de taak van ondervoorzitter toegewezen. Van meet af aan ontpopte hij zich tot een wijs en gedreven bestuurslid dat in de loop der jaren verschillende boeiende cursussen organiseerde en uitwerkte. We denken hier terug aan ‘De geschiedenis van Congo’ met prof. Etambala en ‘De drie grote monotheïstische wereldgodsdiensten’ met prof. Quicke. In 2008-2009 verzorgde hij samen met Mariette Vanslambrouck het ‘Brugs Vierluik’ en richtte hij ons eerste wijnatelier in, een ontdekkingstocht van de Loirestreek. Deze laatste activiteit zou hij zes jaar lang inrichten tot meerdere vreugde van menig wijnliefhebber. Wilfried was ook een veelzijdig man die, als de nood zich voordeed, onmiddellijk bereid was voor een of ander programma in te springen. Zo was hij van 2009 tot 2012 pro-grammaverantwoordelijke voor twee cursussen digitale fotografie en richtte hij ook een cursus Internet en E-mail in voor beginners.
Zijn nuchterheid en zijn gave om te relativeren gingen gepaard met een grote empathie en levensvreugde. De goede samenwerking binnen het bestuur waardeerde en stimuleerde hij voortdurend. Zijn niet aflatende studiegeest zette hem er toe aan zich te verdiepen in de geschiedenis van 38 jaar UDL en zo doende de historiek van onze vereniging voor het nageslacht veilig te stellen.
Dank je wel Wilfried! Je hebt ontegensprekelijk je stempel gedrukt op de werking van UDL Brugge. We zien je niet graag vertrekken maar we vertrouwen er op dat het bestuur in de toekomst nog verder op je wijze raad zal mogen rekenen.

Chris Barri volgt Wilfried Seys op als ondervoorzitster maar blijft verantwoordelijke voor het contacteren van de sprekers van de maandaglezingen en mede-verant-woordelijke voor het filmforum.

We verwelkomen een nieuw bestuurslid: de heer Hugo Brabant.

 

A LA PROCHAINE

Na het academiejaar 2014-2015 staat de teller voor UDL-Brugge  op 38 volledige jaren. Welnu, een lid van de familie D'haene heeft gedurende 24 jaar een belangrijke bestuursfunctie uitgeoefend. Is er een mogelijke genetische voorbestemdheid? We hebben er het raden naar.
Vader Michiel D'haene was stichtend lid in januari 1977 (samen met schepen mevrouw M-L Maes-Vanrobaeys en Hugo Vrielynck) en bleef all-round bestuurslid tot aan zijn plotse overlijden in januari 1989.
Zoon Stefaan werd in januari 2003 bestuurslid van UDL  en fungeerde als voorzitter vanaf  september 2003  tot eind augustus 2015, reglementair einde van zijn mandaat.
U
DL-Brugge was voor Stef meer dan een hobby. Het was een uitdaging, een sociaal engagement, een roeping. Psychologen zouden dit als een duurzame ‘open taak-spanning’ kunnen omschrijven.
Net als zijn voorgangers wou hij ‘senioren’ kansen bieden om te proeven van een interessant socio-cultureel  aanbod en van positieve sociale contacten.
UDL-Brugge was voor hem een  bijzondere vorm van 'humaniora' voor senioren.
Om dit te realiseren was geen inspanning hem te veel.
Met een waakzame helikopterblik hield hij de planning en het gevarieerde aanbod in het oog.
Hij kon echter ook met zichtbare spanning wachten of een spreker wel tijdig zou aanwezig zijn op een  maandaglezing.
Hij bleef gedreven ijveren om de contacten met andere UDL-verenigingen te bewaren en te verstevigen.
De heel verzorgde uitwerking van de meerdaagse reizen (samen met eega Judith) was veelal een bron van vreugde, soms ook van zorg!
In al die jaren groeiden de bestuursleden van UDL-Brugge tot hechte collega's en hij wist hen vaak zijn  dankbaarheid te tonen voor het vele en genereuze vrijwilligerswerk.
‘UDL-Brugge’ is een bloeiende vereniging dankzij de inzet en de bekwaamheid van een ploeg gemotiveerde   bestuursleden’, was een veel gehoorde uitspraak van hem.
Uit waardering voor zijn grote en bezielende inzet heeft het bestuur hem graag de titel van ere-voorzitter  'ad vitam' geschonken.
Laat ons stellen dat Stef op deze wijze benoemd is tot 'doctor honoris causa'  aan de Universiteit Derde Leeftijd Brugge.

Adieu voorzitter, welkom ere-voorzitter: 'à la prochaine'!

Het bestuur  38ste Academiejaar 2014-2015

Schepen voor Seniorenparticipatie Stad Brugge:
Martine Matthys,                                                tel. 050 44 81 98

Voorzitter:
Stef D’haene                                                       tel. 050 39 16 09                                                                               

Ondervoorzitter:
Wilfried Seys
                                                      tel. 050 33 45 29

Secretariaat:
Etienne Fiers                                                      tel. 050 39 33 40                                                      

Penningmeester:
Hedwig Claes                                                     tel. 050 36 14 35
 

Leden:
Chris Barri                                                        tel. 050 38 58 36
Mia Boute                                                          tel. 050 33 92 45
José De Backer                                                tel. 050 38 96 52
Antoon De Groote                                            tel. 050 35 78 83
Patrick Deruwe                                                 tel. 050 38 44 60
Rik Gheldof                                                       tel. 050 39 18 98
Annemie Mortier                                               tel. 050 54 86 96
Trui Verhaeghe                                                 tel. 050 39 14 34

Info over de Universiteit Derde Leeftijd (UDL):
p/a Sociaal Huis / Dienst Welzijn
Hoogstraat 9, 8000 Brugge
Telefoon  050 32 77 92.
Elke werkdag van 9 tot 12 uur.     Info: dienst.welzijn@brugge.be

Website: 
www.udlbrugge.brugseverenigingen.be
________________________________________________________________________