Deze website is deel van www.bruggelokaal.be.

UDL Denkatelier 2019-2020

Denkatelier 2019-2020

Als gevolg van de recente evolutie van het coronavirus heeft het bestuur van UDL- Brugge vzw besloten om het denkatelier te annuleren. (12 maart 2020).

We lezen dit jaar:

‘WAT OP HET SPEL STAAT’ van Philipp Blom

Philipp Blom durft het aan om grote onderwerpen als de wereldomvattende klimaatcrisis, de digitalisering van de arbeid, het verlies van zin en betekenisgeving, aan te pakken. Aan de hand van verhelderende parallellen met andere aard-verschuivingen, zoals het einde van het Romeinse Rijk, de Verlichting, de Duitse Weimar-republiek, analyseert de kosmopolitische historicus, schrijver en filosoof Philipp Blom het historisch scharnierpunt waarop wij ons bevinden. Het resultaat is een vlammend betoog met sterke beelden en scherp verwoorde inzichten dat iedereen zou moeten lezen die zich zorgen maakt over de toekomst van wat wij NU voor waardevol houden zoals vrijheid, tolerantie, het klimaat, arbeid, democratie en mensenrechten.

 
 
 

Het boek
De aankoop is persoonlijk. De prijs: € 20,99.
De uitgever: de Bezige Bij Amsterdam, 2018.

Werking
De deelnemers worden in groepen verdeeld. Binnen iedere groep worden de afgesproken hoofdstukken geanalyseerd en besproken ter voorbereiding van de in die week geplande plenaire vergadering, waar de verschillende standpunten, vragen, antwoorden naar voren worden gebracht.

Planning:
Samenkomst in afzonderlijke groepen in het Hof van Watervliet: 6-maal/academiejaar.
Plenaire vergadering van en voor alle groepen in het Hof van Watervliet: 6-maal/aca-demiejaar.

Wanneer:
Maandag- of woensdagvoormiddag voor de afzonderlijke groepen, steeds in de week van de plenaire vergadering. De plenaire vergadering is de laatste vrijdag van de maand. Indien een laatste vrijdag in een schoolvakantie valt, dan zijn de samenkomsten de week voor de schoolvakantie gepland. In december zijn er geen bijeenkomsten. 

De eerste plenaire vergadering is op vrijdag 25 oktober 2019, de laatste is op vrijdag 24 april 2020.

UurTelkens van 14.15 uurtot 16.30 uur.

Inschrijven
Uiterste datum van inschrijven voor het denk-atelier is 30 september 2019, dit om organisatorische regelingen voor het denkatelier. Na de uiterste datum van inschrijving wordt tijdig iedereen per email of briefwisseling bericht over de data van de samenkomsten, de groepsindelingen, het uur, de plaats, de zaalnummers, de te lezen hoofdstukken.

Inschrijven?
Door overschrijving van € 22 (koffie, thee of water inbegrepen) op de bankrekening van UDL-Brugge, met vermelding:

DEN638     Lid(nr.) …        (Naam en Voornaam) …    

Verantwoordelijk bestuurslid: Johanna Bauwen, tel. 059 30 36 03

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

Denkatelier 2018-2019

Opnieuw een aanrader voor wie graag eens dieper op bepaalde filosofische gedachten ingaat.

We lezen dit jaar twee boeken:

 

‘HET EMPATISCH TEVEEL. 

Op naar een werkbare onverschilligheid’ van Ignaas Devisch

Er klinkt een sterke roep om meer empathie in een tijd waarin maatschappelijke tegenstellingen en sociale ongelijkheid op de voorgrond treden. Is empathie altijd wel zo goed? Op het niveau van de persoonlijke verhoudingen is zij wenselijk, maar empathie is geen wondermiddel waarmee we alle maatschappelijke problemen kunnen oplossen. Een zekere onverschilligheid is gewenst en soms zelfs bittere noodzaak.
Ignaas Devisch neemt de lezer mee in de geschiedenis van het denken over empathie. Hij daagt ons uit tot nadenken over ons mensbeeld.

Het boek: De aankoop is persoonlijk. De prijs: 19.99 euro. De uitgever is De Bezige Bij, Amsterdam 2017.

 

 ‘KAIROS. Een nieuwe bevlogenheid’ van Joke J.Hermsen.

J.Hermsen houdt een pleidooi voor een meer bevlogen tijd. We kennen Chronos als de ‘lineaire, meetbare tijd’. Kairos, de God van ‘het geschikte ogenblik’ zijn we vergeten. J.Hermsen vindt Kairos terug in werken van o.a. Nietzsche, Arendt en Heidegger en verbindt deze aan begrippen als enthousiasme, inspiratie, empathie, bezieling. Hermsens essays over filosofie, kunst en onderwijs ontvouwen nieuwe manieren van hoopvol denken, die ons kunnen inspireren om daadwerkelijke veranderingen op gang te brengen.

Het boek: De aankoop is persoonlijk. De prijs: 12.50 euro. De uitgever is De Arbeiderspers Amsterdam - Antwerpen.

Werking:
De deelnemers worden in groepen verdeeld. Binnen iedere groep worden de afgesproken hoofd-stukken geanalyseerd, besproken ter voorbereiding van de in die week geplande plenaire vergadering, waar de verschillende standpunten, vragen, antwoorden naar voor worden gebracht.

Planning:
Samenkomst in afzonderlijke groepen: 6x/academiejaar.
Plenaire vergadering van alle groepen: 6x/academiejaar.

Wanneer?
Maandag- of woensdagvoormiddag voor de afzonderlijke groepen.

De laatste vrijdag van de maand voor de plenaire vergadering. De eerste plenaire vergadering is gepland op vrijdag 26 oktober 2018, de laatste bijeenkomst is gepland op vrijdag 26 april 2019.

Uur? Telkens om 14.30 uur.

Plaats? Hof van Watervliet, Oude Burg 27, 8000 Brugge. 

Inschrijven?

Door overschrijving van € 22  (koffie, thee of water inbegrepen) op de bankrekening van UDL-Brugge, met vermelding:

DEN621     Lid(nr.)…        (Naam en voornaam)…    

Verantwoordelijk bestuurslid: Johanna Bauwen, tel. 059 30 36 03

 

 

 

 

 

 

___________________________________________________________________________________

UDL Denkatelier 2017-2018

Denkatelier

Opnieuw een aanrader voor wie graag eens dieper op bepaalde filosofische gedachten ingaat.

We lezen dit jaar ‘Erfenis zonder testament’ van Hans ACHTERHUIS & Maarten VAN BUUREN.

De ‘Tien Geboden’ zijn ‘een erfenis die ons zonder bijbehorend testament is nagelaten’ (René Char). De vorige generaties dachten nog wel over zo'n testament te beschikken. Zij meenden in grote lijnen te weten hoe de geboden moesten worden uitgelegd en nageleefd. Die zekerheid is ons, moderne mensen, uit handen geslagen.

Wat hebben wij aan voorschriften die duizenden jaren geleden zijn ontstaan in een tribale samenleving die totaal verschilt van de onze?

In dit boek gaan Hans Achterhuis en Maarten van Buuren op zoek naar eigentijdse antwoorden op oeroude vragen.
Ieder gebod wordt eerst vakkundig onderzocht op zijn betekenis in de oorspronkelijke bijbels-historische en culturele context. Vervolgens wordt de lijn doorgetrokken naar de actualiteit van vandaag, vaak via inzichten van grote filosofen, van Spinoza tot Hannah Arendt. Door hun diepgang en eruditie weten de auteurs nieuwe dimensies aan de 'Tien Geboden' te geven. Een prachtig, inspirerend boek dat interessant is voor een breed publiek van lezers die geïnteresseerd zijn in levensbeschouwelijke kwesties inzake religie, filosofie, ethiek en levenskunst.

Het boek wordt persoonlijk aangekocht. Prijs: € 19.95. 

De uitgever is Lemniscaat, Rotterdam, 2015.

Werking: De deelnemers worden in groepen verdeeld. Binnen iedere groep worden de afgesproken hoofdstukken geanalyseerd en besproken, ter voorbereiding van de in die week geplande plenaire vergadering, waar de verschillende standpunten, vragen en antwoorden naar voor worden gebracht.

Planning:

Samenkomst afzonderlijke groepen: 6 x / academiejaar.
Plenaire vergadering van alle groepen:  6 x / academiejaar.

Wanneer? De eerste plenaire vergadering is gepland op vrijdag 27 oktober 2017. Nadien telkens de laatste vrijdag van de maand (niet in december). 

De laatste bijeenkomst is gepland op vrijdag 27 april 2018.

De afzonderlijke groepen vergaderen op maandag- of woensdagvoormiddag.

Alle data worden tijdig medegedeeld. 

Begin? Telkens om 14.30 uur.

Waar?
Hof van Watervliet, Oude Burg 27, 8000 Brugge. 

Inschrijven?

Door overschrijving van € 22  (koffie, thee of water inbegrepen) op de bankrekening van UDL-Brugge, met vermelding:

DEN603      Lid(nr.) ….      (Naam en voornaam)….

Verantwoordelijk bestuurslid: Johanna Bauwen, tel. 059 30 36 03

_________________________________________________________________________ 

UDL Denkatelier 2016-2017

Denkatelier

Een aanrader voor wie graag eens dieper op bepaalde filosofische gedachten ingaat.

We lezen dit jaar ‘Tijd’ van Rüdiger SAFRANSKI.

 

Met onze moderne communicatiemiddelen lijken we de tijd naar onze hand te kunnen zetten: we kunnen van elk moment “het nu” maken. Maar daarmee offeren we ook iets op, iets wezenlijks: een ervaring verwerken vraagt tijd maar als die tijd er niet is, wordt de ervaring steeds minder waard.
Rüdiger Safranski (1945) houdt in ‘Tijd’ een filo-sofisch pleidooi voor aandacht en bezinning.
Hoewel de tijdsbeleving van de religie – die tot eeuwigheid doorgaat – voor veel mensen niet meer is weggelegd, hoeven we de tijd niet meer door onze vingers te laten glippen. Virtuoos en met grote kennis van filosofie en literatuur laat Rüdiger Safranski zien dat dit tijdloze thema met de dag relevanter wordt.
Het boek wordt persoonlijk aangekocht. Prijs: 21.99 €.
De uitgeverij is Atlas Contact Amsterdam/ Antwerpen.

De deelnemers worden in groepen verdeeld. Binnen de groep wordt telkens een analyse gemaakt van de afgesproken hoofdstukken en daar wordt de  volgende plenaire vergadering voorbereid.
De samenkomst van de aparte groepjes (6 maal per academiejaar) heeft plaats op een maandag- of woensdagvoormiddag, vóór de plenaire vergaderingen. De data worden tijdig medegedeeld.
De groepen komen ook 6 maal per academiejaar samen in een plenaire vergadering, waar over de verschillende standpunten gediscussieerd wordt. Het is boeiend om de standpunten van personen met een verschillende achter-grond te leren kennen.

Wanneer? De eerste plenaire vergadering is gepland op vrijdag 28 oktober 2016.
Nadien telkens de laatste vrijdag van de maand (niet in december).
De laatste bijeenkomst is gepland voor vrijdag 28  april 2017.

Begin? Telkens om 14.30 uur.

Waar? Hof van Watervliet, Oude Burg 27, 8000 Brugge.

Inschrijven?

Door overschrijving van € 20  (koffie, thee of water inbegrepen) op de bankrekening van UDL-Brugge, met vermelding:

DEN584      Lid (nr.) …. (Voornaam en Naam)….

Verantwoordelijk bestuurslid: Trui Verhaeghe, tel. 050 39 14 34

_________________________________________________________________________

 

 

 

 

 

 

UDL Denkatelier 2015-2016


Een aanrader voor wie graag eens dieper op bepaalde filoso-fische gedachten ingaat.

We lezen dit jaar ‘In Stilte’ over een filosofie van de afzondering van Jan-Hendrik Bakker.
Jan-Hendrik Bakker pleit voor een herwaardering van afzon-dering in stilte, een toestand die in onze tijd als zonderling, zielig en ongezond wordt gezien.

Maar, zo stelt Bakker, kijk naar belangrijke schrijvers en filosofen - onder wie Kierkegaard, Nietzsche, Baudelaire, Merton en Thoreau - die zochten afzondering en stilte juist op om kracht uit te putten, om een protest te vormen tegen economische verspilling, om weerwerk te bieden aan vervreemding en verlies aan privacy. Jezelf afzonderen is in deze tijd moeilijker dan ooit, en daarom ook zo essentieel. ‘In stilte’ toont aan dat het de manier is om onze individuele waarden te  herkijken.
Het boek wordt persoonlijk aangekocht.
Prijs: € 19,99.

De uitgeverij is Atlas Contact.

De deelnemers worden in groepen verdeeld. Binnen de groep wordt telkens een analyse gemaakt van de afgesproken hoofdstukken en daar wordt de plenaire vergadering voorbereid. 
De data van de samenkomsten in de aparte groepjes (6 maal per academiejaar op een voormiddag) wordt tijdig meegedeeld.
De groepen komen 6 maal per academiejaar samen in een plenaire vergadering waar de verschillende standpunten ter discussie komen. Het is boeiend om de standpunten van personen met een verschillende achtergrond te leren kennen.

Wanneer? 

Telkens de laatste vrijdag van de maand (niet in december). De eerste plenaire vergadering is gepland op vrijdag 30 oktober 2015.

Begin? Telkens om 14.30 uur.

Waar? Hof van Watervliet, Oude Burg 27, 8000 Brugge.

Inschrijven?

Door overschrijving van € 20  (koffie, thee of water inbegrepen) op de bankrekening van UDL-Brugge, met vermelding:

DEN562       (Lidnr.)…       (Voornaam en Naam)...

Verantwoordelijk bestuurslid: Trui Verhaeghe, tel. 050 39 14 34

_______________________________________________________________________________

 

 

UDL Denkatelier 2014-2015

Kaft van het boek

Een aanrader voor wie graag eens dieper op bepaalde filosofische gedachten ingaat.

We lezen dit jaar ‘Absurde overvloed, waarom het zo moeilijk is om gelukkig te worden’ van Michael Foley. Uitgeverij Atlas Contact/ Amsterdam/Antwerpen.

Eigenlijk weten we heel goed wat ons gelukkig maakt: voldoende tijd, ruimte om te leven, rust om ons te bezinnen. Jammer alleen dat dat nu juist de dingen zijn waaraan we vrijwel niet toekomen, omdat we zo druk bezig zijn de dingen na te jagen waarvan we denken dat ze ons gelukkig maken. Ziehier de tegenstelling van onze tijd en het onderwerp van ‘Absurde Overvloed’.

Het boek wordt persoonlijk aangekocht. Prijs: € 24.95.

De deelnemers worden in groepen verdeeld. Binnen de groep wordt telkens een analyse gemaakt van de afgesproken hoofdstukken en daar wordt de plenaire vergadering voorbereid. 

De datum van de samenkomst van de aparte groepjes (6 maal per academiejaar) wordt op tijd meegedeeld.

De groepen komen dan samen in een plenaire vergadering (6 maal per academiejaar), waar de ver-schillende standpunten ter discussie komen. Het is boeiend om de standpunten van personen met een verschillende achtergrond te leren kennen.

Wanneer? Telkens de laatste vrijdag van de maand (niet in december). De eerste plenaire vergadering is gepland op vrijdag 31 oktober 2014.

Begin?  Telkens om 14.30 uur.

Waar? Hof van Watervliet, Oude Burg 27, 8000 Brugge.

Inschrijven?
Door overschrijving van € 20  (koffie, thee of water inbegrepen) op de bankrekening van UDL-Brugge, met vermelding:

DEN540    (Lidnr.)… (Voornaam en Naam)…

Verantwoordelijk bestuurslid: Trui Verhaeghe, tel. 050 39 14 34
_________________________________________________________________________

UDL Denkatelier 2013-2014


Een aanrader voor wie graag eens dieper op bepaalde filosofische gedachten ingaat.
 
We lezen dit jaar Identiteit,
Uitg.’De Bezige Bij’ A’dam. 
Auteur: Paul Verhaeghe.
 
Maatschappelijke veranderingen hebben gezorgd voor
een veranderd ‘ik gevoel’.
Paul Verhaeghe onderzoekt de effecten van 30 jaar
neoliberalisme,
vrije marktwerking, privatisering en de relatie tussen
de maakbare
samenleving en onze identiteit.
 
Het boek wordt persoonlijk aangekocht.
Prijs: 19.90 €.
De deelnemers worden in groepen verdeeld.
 
 
 
Binnen de groep wordt telkens een analyse gemaakt van de afgesproken
hoofdstukken en daar wordt de plenaire vergadering voorbereid. 
De groepen komen dan samen in een plenaire vergadering (6 maal per jaar), waar de verschillende standpunten ter discussie komen.
Het is boeiend om de standpunten van personen met een verschillende achtergrond te leren kennen.
 
Wanneer?
Telkens de laatste vrijdag van de maand (niet in december).
De eerste plenaire vergadering is gepland op
vrijdag 25 oktober 2013.

Begin? Telkens om 14.30 uur.
 
Waar? Hof van Watervliet, Oude Burg 27, 8000 Brugge.
 
Inschrijven?
Door overschrijving van € 20  (koffie, thee of water inbegrepen)
op de bankrekening
van UDL-Brugge, met vermelding:
 
DEN518   (Lidnr.)…  (Voornaam en Naam)…     
 
Verantwoordelijk bestuurslid: Trui Verhaeghe, tel. 050 39 14 34.
 
___________________________________________________________________
  
 
 
 
 

UDL Denkatelier 2012-2013

 Een aanrader voor wie graag eens dieper op bepaalde filosofische gedachten ingaat.

  We lezen dit jaar
‘De ongelovige Thomas heeft een punt’.
 
Een handleiding voor kritisch denken. Uitgeverij Houtekiet Antwerpen. 
Auteurs Johan Braeckman en Maarten Boudry
Het boek wordt persoon-lijk aangekocht.
Prijs: 22.50 euro. 

De deelnemers worden in groepen verdeeld.

Binnen de groep wordt telkens een analyse gemaakt van de afgesproken hoofdstukken en wordt de plenaire vergadering voorbereid. 
De groepen komen dan samen in een plenaire vergadering (6 maal per jaar), waar de verschillende standpunten ter discussie komen.
Het is boeiend om de standpunten van personen (met verschillende achtergrond) te leren kennen.
 
Wanneer?
Telkens de laatste vrijdag van de maand ( niet in december).
De eerste plenaire vergadering is gepland op 
vrijdag 26 oktober 2012.
 
Begin? Telkens om 14.30 uur.
 
Waar? Hof van Watervliet, Oude Burg 27, 8000 Brugge
 
Inschrijven?
Door overschrijving van € 20  (koffie , thee of water inbegrepen) op de bankrekening van UDL-Brugge, met vermelding:
 
DEN495      Lid (nr)…  (Voornaam en Naam)…     
 
Verantwoordelijk bestuurslid: Trui Verhaeghe, tel. 050 39 14 34
 
De ongelovige Thomas