Deze website is deel van www.bruggelokaal.be.

UDL Klassieke muziek 2019-2020

Klassieke muziek

Met em. Prof. Ignace Bossuytbieden we u opnieuw vier onvergetelijke muzikale namiddagen aan met als thema:

DE ONWEERSTAANBARE CHARME VAN DE NATIONALE SCHOLEN: 
DE SYNTHESE VAN DE EUROPESE MUZIKALE TRADITIE EN DE EIGEN VOLKSMUZIEK

In de 19de eeuw komen een aantal landen muzikaal op het voorplan die tot dan toe eerder in de marginaliteit stonden. Deze evolutie was vooral te danken aan de opkomst van het nationalisme. Men spreekt dan ook van ‘Nationale Scholen’. Uiteraard vertrokken de compo-nisten niet vanaf het nulpunt, maar zij verrijkten de bestaande West-Europese klassieke en romantische traditie van Mozart tot Brahms met eigen nationale kenmerken, vaak geïnspireerd door de volksmuziek en in de opera door volksverhalen.

 
 

Deze nationale tendensen illustreren we onder meer met werk van componisten uit Tsjechië (Smetana, Dvorak), Noorwegen (Grieg) en Finland (Sibelius). Als het kan met dvd-opnamen, bijvoorbeeld een prachtige biografische documentaire over Sibelius, die het eindeloze Finse landschap meesterlijk verklankte, zoals in zijn vijfde symfonie.

Wanneer?  Vrijdagen 7 - 14 - 28 februari  en 6 maart 2020.

Begin ?  Om 14.30 uur.

Waar? Aula Grootseminarie,

              Potterierei 72, 8000 Brugge.
               Bereikbaar met stadsbussen 4 en 14.  
               Ruime parkeermogelijkheid.

 

Inschrijven?  Door overschrijving van € 35

(inclusief syllabus en koffie / thee) op de bankrekening van UDL-Brugge met vermelding:

CKM636    Lid(nr.) …      (Naam en Voornaam)…  

Verantwoordelijk bestuurslid :  Rik Gheldof, tel. 050 39 18 98 

 
 
 

 

 

 

 

Klassieke muziek 2018-2019

Met em. Prof. Ignace Bossuyt bieden we u opnieuw vier onvergetelijke muzikale namiddagen aan met als thema:

MUZIEK MET EEN VERHAAL

Zoals iedere mens heeft elk kunstwerk een eigen verhaal: het ontstaat in een specifieke context, in opdracht van een gezagsdrager, een vriend of op eigen initiatief, geïnspireerd door politieke of persoonlijke gebeurte-nissen, feestelijkheden, vriendschapsrelaties en dergelijke.
Van de Middeleeuwen tot op vandaag ontstaat muziek 'met een verhaal'.
We selecteren een verrassende  keuze uit tweeduizend jaar muziek, met vooral composities die in opdracht geschreven zijn of die voor een speciale gelegenheid zijn gecomponeerd. 

Enkele voorbeelden: De Vlaamse polyfonisten waren verbonden aan de meest prestigieuze hoven in Europa: Josquin des Prez bij  Ercole I d'Este in Ferrara die hem vroeg een werk  te schrijven voor zijn begrafenis; Orlandus Lassus, kapelmeester in München, kreeg de opdracht een reeks psalmen te componeren die exclusief voor het Beierse hof waren bestemd (en niet mochten uitgegeven worden); Heinrich Schütz schreef ontroerende begrafenismuziek voor een vriend; Johann Sebastian Bach moest ervoor zorgen dat er een huldigingscantate klaar lag telkens wanneer de keurvorst van Dresden in Leipzig op bezoek kwam. Ook Haydn en Mozart werden vereerd met opdrachten: zo schreef Haydn voor de Goede Week een reeks meditatieve orkestwerken voor de Spaanse stad Cadiz. Beethovens strijkkwartetten op. 53 ontstonden op vraag van een Russische edelman: hij verwerkte er Russische volks-liederen in... 

Politiek, mecenaat, vriendschap en muziek zijn in al deze werken met elkaar verbonden en brengen een fascinerend verhaal van intermenselijke relaties (en met als resultaat schitterende muziekwerken). 

De voorbeelden zijn op CD en op DVD. 

Wanneer?  Vrijdagen  1 - 8 - 15 februari  en 1 maart 2019.

Begin ?  Om 14.30 uur.

Waar? Aula Grootseminarie,

             Potterierei 72, 8000 Brugge.  Bereikbaar met stadsbussen 4 en 14.
             Ruime parkeermogelijkheid.

Inschrijven?  Door overschrijving van € 35
(incl. syllabus en koffie / thee) op de bankrekening van UDL-Brugge met vermelding:

CKM619    Lid(nr.)….        (Naam en voornaam)….    

Verantwoordelijk bestuurslid: Rik Gheldof, tel. 050 39 18 98 

 
 

 

 

 

Klassieke muziek 2017-2018

Met em. Prof. Ignace Bossuyt bieden we u opnieuw vier onvergetelijke muzikale namiddagen aan met als thema :

O U V E R T U R E

In de opera staan de solozangers centraal, maar vanaf de eerste proeven rond 1600 was er een ruime instrumentale deelname, om te beginnen met een ouverture. Die evolueerde van een eenvoudige inleiding tot een volwaardig orkeststuk. Later lasten de componisten er marsen, jacht- en stormscènes en pastorale taferelen in, en ook dansen. 

Tijdens vier lezingen worden deze diverse types van instrumentale delen belicht, met als centraal genre: de ouverture.  De  barok wordt geïllustreerd met voor-beelden van o.m. Monteverdi, Lully en Haendel. Een belangrijk type werd de programmatische ouverture, die een soort samenvatting gaf van het drama dat volgde (Rameau, Gluck).  Onder de noemer  Klassiek  zijn vooral de ouvertures van Mozart bekend (Le Nozze di Figaro, Don Giovanni, Die Zauberflöte). Sprankelend en nog steeds populair zijn de ouvertures van Rossini.  Voor de 19de eeuw zijn er de ouvertures van Beethoven (Fidelio en de Leonore-ouvertures), Weber (Der Freischütz), en uiteraard Verdi (La Traviata, La Forza del destino) en Wagner. Bij Wagner zijn er ook geregeld instrumentale preludes van de aparte bedrijven en andere instrumentale stukken (zoals de beroemde – en prachtige - treurmuziek bij de dood van Siegfried in Götterdämmerung). We zetten ook de stap naar de ouverture als zelfstandige compositie, los van de opera, met bekende voorbeelden als Egmont en Coriolanus van Beethoven en Die Hebriden van Mendelssohn.

De voorbeelden zijn op cd en op dvd.

 

Wanneer?  Vrijdagen  2 - 9 – 16  februari  en  2  maart  2018.

Begin ?  Om 14.30 uur.

Waar?  Aula Grootseminarie, Potterierei 72, 8000 Brugge.
Bereikbaar met stadsbussen 4 en 14. Ruime parkeermogelijkheid.

Inschrijven?  Door overschrijving van € 35

(incl. syllabus en koffie / thee) op de bankrekening van UDL-Brugge met vermelding:

CKM600    Lid(nr.)….        (Naam en voornaam)….    

Verantwoordelijk bestuurslid: Rik Gheldof, tel. 050 39 18 98 

_____________________________________________________________________ 

UDL Klassieke Muziek 2016-2017

 

Klassieke muziek

Met em. Prof. Ignace Bossuyt bieden we u opnieuw
4 onvergetelijke muzikale namiddagen aan met als thema:

Hommage aan DANIEL BARENBOIM.

Deze geniale pianist en dirigent viert in 2017 zijn 75ste verjaardag. Hij is oprichter van een wereldvermaard orkest samengesteld uit Joden, Palestijnen en andere nationaliteiten. 

We bespreken muziek- en dvd-fragmenten waarop hij speelt en/of dirigeert.

1. PIANO EN ORKEST:

De laatste twee pianoconcerti van  Ludwig van Beethoven, nrs. 4 en 5 (bekend als het  Keizers-concerto), ontstaan tussen 1805 en 1809. Twee totaal verschillende concerti, nr. 4 meer intiem en lyrisch, nr. 5 groots en monumentaal, maar beiden briljant. 

2. SYMFONISCH ORKEST:

De symfonieën van Anton Bruckner.
Barenboim dirigeert de nrs. 4 tot en met 9 (1874-1896). Bruckner is een van de grootste laatromantische componisten van symfonieën, indrukwekkende werken voor groot orkest. De diepgelovige Bruckner beschouwde zijn werk als een hulde aan de Schepper. Tevens geïnspireerd door de natuurindrukken van het Oostenrijkse berglandschap.

3. SOLISTEN, KOOR EN ORKEST:     

Het Requiem van Giuseppe Verdi,
een   grandioze   compositie   ter   nagedachtenis   van   de Italiaanse schrijver Alessandro Manzoni, uitgevoerd in de Scala van Milaan, waar het werk in 1874 in première ging.

4. PIANOSOLO:

In 1907 componeerde Isaac Albeniz,
de   prachtige  pianosuites   Iberia,  waarin   hij   Spaanse folklore op  meesterlijke  wijze  kruidt  met  impressionis-tische toetsen. 

Aangevuld  met  andere  solowerken en  pianoduo’s  (van Mozart,   Schumann,   Chopin… ),    samen   met   Martha Argerich,    zoals   Barenboim   geboren  in  Buenos  Aires (in 1941).  In  2014 speelden ze daar voor het eerst samen in een memorabel concert.

 

Wanneer?      Vrijdagen 3 - 10 - 17  februari  en  3  maart   2017.

Begin?  om 14.30 uur.

Waar? Aula Grootseminarie, Potterierei 72 , 8000 Brugge.
            Bereikbaar: stadsbus 4 en 14.  Ruime parkeermogelijkheid.

Inschrijven?  Door overschrijving van € 34
(incl. syllabus en koffie / thee) op de bankrekening van UDL-Brugge met vermelding:

CKM580     Lid (nr.).…      (Voornaam en Naam).…

Verantwoordelijk bestuurslid: Rik Gheldof, tel. 050 39 18 98

_________________________________________________________________________

 

 

 

UDL Klassiek Muziek 2015-2016

 

 

 

 

 

Bijbelse thema’s in de Europese muziek

Met em. Prof. Ignace Bossuyt zullen we opnieuw 6 onvergetelijke muzikale namiddagen beleven.
Naast de klassieke oudheid is en blijft de Bijbel één van de rijkste inspiratiebronnen voor de kunsten en de muziek in het bijzonder.

1. De schepping en de eerste mensen

Het boek Genesis bevat talrijke boeiende thema‘s, met als eerste uiteraard de schepping zelf (met als centrale compositie Die Schöpfung van Joseph Haydn)  en de perikelen van de eerste mensen, zoals de zondeval en de broedermoord van Kaïn op Abel (in het oratorium Il primo omicidio van Alessandro Scarlatti).

2. Beroemde figuren uit het Oud-Testament

Esther, Samson, Saul, Solomon, Belshazzar en Jephta zijn enkele van de overwegend tragische figuren in de oratoria van Georg Friedrich Haendel, die zijn dramatisch meesterschap en zijn inleving in de emoties van de personages schitterend demonstreert.

3. Het boek Job

De tragische figuur van Job inspireerde heel wat componisten, vaak met aangrijpende teksten rond de thematiek in verband met lijden en dood. Onder de vele componisten vermelden we Orlandus Lassus, Heinrich Schütz, Giacomo Carissimi, Jan Dismas Zelenka en ook de 20-eeuwse Engelse componist Ralph Vaughan Williams.

4. Het Hooglied, het liefdeslied uit het Oude Testament

Vooral van de Middeleeuwen tot de barok waren de lieflijke verzen van het hooglied erg gegeerd, onder meer bij de polyfonisten uit de Renaissance en in de vroegbarok (H. Schütz, Claudio Monteverdi). 
Ook Johann Sebastian Bach liet zich in zijn cantates graag door het Hooglied inspireren.

5. Het Magnificat, het lied van Maria 

Weinig componisten van religieuze muziek ontsnapten aan de ontroerende charme van het lied dat Maria zong bij haar bezoek aan haar nicht Elisabeth. Voorbeelden vanaf het Gregoriaans illustreren dit onuitputtelijke repertoire (zoals de Magnificats van vader en zoon Bach).

6. De passie van Christus

Ook Christus’ lijden en dood is door de eeuwen heen door talrijke componisten op muziek gezet. Uiteraard zijn Bach’s twee bewaarde passies alom bekend.  Maar er is zoveel meer, onbekend en ten onrechte onbemind.

Wanneer?      Vrijdagen 5 - 12 - 19  februari  en  4 - 11 - 18   maart   2016.

Begin?  Om 14.30 uur.

Waar?  Aula Grootseminarie, Potterierei 72 , 8000 Brugge.

Bereikbaar: stadsbus 4 en 14.  Ruime parkeermogelijkheid.

Inschrijven?  Door overschrijving van € 46

(incl. syllabus en koffie / thee) op de bankrekening van UDL-Brugge met vermelding:

CKM558       (Lidnr.)  …      ( Voornaam en Naam  ) …

Verantwoordelijk bestuurslid : Rik Gheldof , tel. 050 39 18 98
_________________________________________________________________________

 

UDL Klassieke Muziek 2014-2015

Klassieke muziek

Jeugdwerken van beroemde componisten

Met em. prof. Ignace Bossuyt zullen we opnieuw 6 onvergetelijke muzikale namiddagen beleven.  

Nog steeds staan de zogenaamde jeugdwerken van grote componisten ten onrechte in de schaduw van hun latere ‘meesterwerken’. We verkennen de vroege productie van een aantal grootmeesters die pareltjes bevat die nog te weinig bekend zijn.

1. De jonge Bach (1685-1750)
Vooraleer Bach in 1717 kapelmeester werd aan het Hof in Köthen, had hij al een indrukwekkende productie van cantates en andere vocale (en instrumentale) composities op zijn naam.

2. De jonge Haendel (1685-1759)
In 1711 vestigde Haendel zich in Londen. Toen bleek hij al een voldragen componist die zowel in Hamburg als in Italië briljante composities had afgeleverd.

3. De jonge Haydn (1732-1809)
Dertig jaar lang, van 1761 tot 1790, diende Haydn de vorsten Esterhazy, voor wie hij vooral symfonieën en strijkkwartetten schreef.  Maar ook vóór 1761 schreef hij interessante werken (zoals zijn eerste symfonieën). We volgen zijn drukke artistieke loopbaan tot ca. 1775.          

4. De  jonge  Mozart  (1756-1791)
In 1781 vestigde Mozart zich in Wenen. Voordien was hij vooral op reis of werkte hij aan het Hof van de aartsbisschop van Salzburg. Die vroege periode is ontzettend rijk aan 'jeugdige' meesterwerken.

5. De jonge Beethoven (1770-1827)
Beethoven verhuisde van Bonn naar Wenen in 1800, waar zijn grote populaire composities ontstonden. Maar ook voordien was hij als componist zeer actief geweest. We volgen hem tot 1800, het jaar van zijn eerste symfonie en de eerste strijkkwartetten.

6. De jonge… 
Een selectie van onterecht vergeten vroege werken van een reeks andere componisten. 

Wanneer ?      Vrijdag 6 - 13 - 20  februari 2015  en
                        vrijdag 6 - 13 - 20  maart 2015.

Begin?  Om 14.30 uur.

Waar? Aula Grootseminarie, Potterierei 72, 8000 Brugge
           Bereikbaar met stadsbus 4 en 14. Ruime parkeermogelijkheid. 

Inschrijven ? 

Door overschrijving van € 46 (inclusief koffie of thee en syllabus) op de bankrekening van UDL-Brugge met vermelding :

CKM536  (Lidnr.)…       (Voornaam en Naam)…

Verantwoordelijk bestuurslid: Rik Gheldof, tel. 050 39 18 98

De jonge Bach De jonge Haendel De jonge Haydn De jonge Mozart De jonge Beethoven

______________________________________________________________________

UDL Klassieke Muziek 2013-2014

The charmes of life.
 
Muziek aan de Europese Hoven 
 
Met em. Prof. Ignace Bossuyt zullen we opnieuw zes  
onvergetelijke muzikale namiddagen beleven.
 
   
1. 1500-1550:  Margaretha van Oostenrijk, Karel V  - Vlaanderen

Margaretha, dochter van keizer Maximiliaan I en pleegmoeder van de jonge prins Karel, beschikte in Mechelen over een uitgelezen schare zangers. Uit het atelier van de beroemde  kopiist Petrus Alamire zijn ca. 50 schitterend verluchte handschriften bewaard met een schat aan Vlaamse polyfonie, die over gans Europa uitzwermde.

2. 1550-1600: Queen Elisabeth - Londen

Queen Elisabeth regeerde een halve eeuw. Het repertoire aan het hof bestond onder meer uit liturgische muziek voor de Anglicaanse eredienst. Ook de instrumentale en vocale profane muziek kwamen er ruim aan bod.

3. 1600-1650: De Italiaanse adellijke hoven  -  Firenze,  Mantua, Milaan, Rome

De adellijke hoven van de elkaar beconcurrerende Italiaanse ‘stadstaten’
kenden een bloeiend muziekleven. In het begin van de 17de eeuw werd er volop geëxperimenteerd met nieuwe genres (madrigaal, opera).
 
4. 1650-1700: Lodewijk XIV - Versailles, Parijs
 
Lodewijk XIV was een verwoed danser. Ballet en later opera (Jean-Baptise Lully)
stonden centraal aan het hof in Versailles. Tevens bloeide er de religieuze muziek,
dit alles uiteraard tot meerdere eer en glorie van de Zonnekoning.  

5. 1700-1750: Het keizerlijk hof  - Wenen
 
Het muziekleven aan het Weense hof kende een hoogtepunt onder keizer Karel VI. 
Fux en Caldara waren er centrale figuren. Vivaldi onderhield goede contacten met het hof.
Hij overleed in Wenen in 1740. 
 
6. ca. 1750: Frederik van Pruisen - Berlijn, Potsdam 
       
Een van de belangrijkste muzikale centra omstreeks het midden van de 18de  eeuw
was het hof van Frederik de Grote van Pruisen, die zelf een uitstekend fluitist was. Joseph Joachim Quantz was zijn persoonlijke fluitleraar en Carl Philipp Emmanuel
was aan zijn hof verbonden als klavierspeler. 

Wanneer?       Vrijdag 7 - 14 - 21  februari 2014
                   en  vrijdag 7 - 14 - 21  maart 2014.

 Begin?  Om 14.30 uur. 

Waar? Aula Grootseminarie, Potterierei 72 , 8000 Brugge
          Bereikbaar met stadsbus 4 en 14.
          Ruime parkeermogelijkheid.
 
Inschrijven? Door overschrijving van € 46  (incl. syllabus en koffie / thee)
                  op de bankrekening van UDL-Brugge met vermelding: 

CKM 517   (Lidnr.)  …   (Voornaam en Naam) …
 
 Verantwoordelijk bestuurslid:  Rik Gheldof, tel. 050 39 18 98 
 
______________________________________________________________________
  
 
 
 

UDL Klassieke Muziek 2012- 2013

Meesterwerken: Van Monteverdi tot Stravinsky

 
Met em. Prof. Ignace Bossuyt zullen we opnieuw 
6 onvergetelijke muzikale namiddagen beleven.
 
1. Claudio Monteverdi en de opera:
 -  Orpheus in de onderwereld 
 -  Keizer Nero en zijn maîtresse Poppea 
 -  De terugkeer van Odysseus na de val van Troje 
    Drie intrigerende thema’s uit de oudheid, geniaal verklankt. 
 
2. J.S. Bach en de cantate:
Een verdere verkenning in de onuitputtelijke       
schat van meer dan 200 religieuze
en wereldlijke cantates van Bach.
  
3. G.F. Haendel en het oratorium:
Ook hier een verdere exploratie van vaak onbekende schoonheid (dus niet de Messiah!).
 
4. W.A. Mozart en de symfonie:
Van de 41 symfonieën zijn er enkele erg populair (zoals nr. 41, Jupiter), maar ook de andere zijn prachtige voorbeelden van zijn orkestraal genie. 
 
5. H. Berlioz en het orkest:
Als voorbeeld van geniale orkestratie is vooral de Symphonie fantastique overbekend, maar Berlioz’ werk getuigt van nog meer orkestrale verfijning.
   
6. I. Stravinsky en het ballet:
De vuurvogel, Petroesjka  en Le sacre du printemps, drie vernieuwende meesterwerken voor het Parijse ballet omstreeks 1910.
 
      
Wanneer ?       Vrijdag 1 - 8 - 15  februari 2013
                   en   Vrijdag 1 - 8 - 15  maart 2013
 
Begin?  Om 14.30 uur.
 
Waar?  Aula Grootseminarie, Potterierei 72, 8000 Brugge.
 
              Bereikbaar met stadsbus 4 en 14.
              Ruime parkeermogelijkheid. 
 
Inschrijven ? Door overschrijving van € 45
                        (incl. syllabus en koffie / thee)
                        op de bankrekening van UDL-Brugge
                        met vermelding:
 
CKM494   Lid (nr)…   ( Voornaam en Naam  )…
 
Verantwoordelijk bestuurslid:  Rik Gheldof, tel. 050 39 18 98
 
 
 
Claudio Monteverdi J.S. Bach G.F. Haendel W.A. Mozart H. Berlioz I. Stravinsky