Deze website is deel van www.bruggelokaal.be.

UDL Ledenfeest 2020

Als gevolg van de recente evolutie van het coronavirus heeft het bestuur van UDL- Brugge vzw besloten het ledenfeest te annuleren,
(12 maart 2020).

 

UDL-Ledenfeest 2020 - 43ste academiejaar

We sluiten ons 43ste academiejaar feestelijk af met een optreden van 

S A R A H   D ’ H O N D T

Zingen is brengen, delen… Passie!

Sarah D’hondt heeft een stevige reputatie als chanson-nière. Haar mooie en opvallende stem bezorgde haar de bijnaam Nachtegaal. Deze nachtegaal vliegt al jaren van podium naar podium, rijfde ondertussen de Liesbeth Listprijs en buitenlandse invitaties binnen.

Sarah D’hondt gaat in haar repertoire op zoek naar souvenirs uit het Franse repertoire. Samen met Stijn Bettens (accordeon) vertolkt ze al deze kleine verhalen met een grote naturel en ook met haar bindteksten weet ze het publiek telkens te boeien en te ontroeren. 

Wanneer?     Donderdag 2 april 2020.

Begin? Om 14.30 uur.     Deuren open: om 13.45 uur.

Einde? Om 17.30 uur.

Waar? 
In het middeleeuws kader van het Belfort 
(Markt Brugge). 

De ingang is bereikbaar via het binnenplein. Let op de bordjes UDL. Er is ook een kleine lift (kant Markt). 

Ook de partner niet-lid is op het UDL-feest welkom.
 

Inschrijven?  
Leden: € 10 niet-leden: € 15

Bij voorkeur: door overschrijving van € 10 (samen met partner niet-lid wordt dat € 25) op bankrekening UDL-Brugge, met vermelding:

FEE650     Lid(nr.) …  (Voornaam en Naam)      

De toegangskaarten kunnen opgehaald worden tijdens de lezingen op maandagmiddag of op de dag van het leden-feest zelf.

Uitzonderlijk: vanaf 3 februari 2020 voor of na de maandagnamiddaglezingen bij de penningmeester aan de ingang van de Ambassadeurszaal, mits contante betaling.

Let wel: met het inschrijvingsbedrag wordt een sociaal project gesteund dat wordt toegelicht tijdens dit feest.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
LEDENFEEST  42ste academiejaar 2019    

We sluiten ons 42ste academiejaar feestelijk af met een optreden van de violiste Katarina Bassez. In 2016 trad zij al op met haar programma ‘Distant Light’. Nu brengt zij samen met Lies Colman, piano, haar nieuw pro-gramma ‘Duende’.  
Laat u meeslepen door vurige dansritmes, weemoedige Flamenco-klanken en passionele gedichten, laat u be-toveren door de onweerstaanbare magie van Duende...
 
Katarina Bassez
 
Katarina Bassez volgde haar initiële opleiding aan het Stedelijk Conservatorium in Brugge. Ze speelde reeds erg jong recitals en concerteerde als soliste met verschillende orkesten op jeugdige leeftijd.
Ze is een leerlinge van Henry Raudales en won het Concours Charles Bériot in Brussel. Daarna reisde ze naar Londen om er gedurende 2 jaar bij professor Yfrah Neaman en Sir Yehudi Menuhin te studeren. Ze trad er regelmatig op voor 'Live Music Now', een initiatief van Yehudi Menuhin.
 
Lies Colman
 
Lies Colman is een veelzijdige Belgische pianiste. Ze is internationaal actief als concertpianiste, kamermuzi-kante, liedbegeleider/répétiteur en docente, en ver-bonden aan het Koninklijk Conservatorium Antwerpen als leidinggevende binnen de Opleiding Klassieke Muziek en de Specifieke Lerarenopleiding Muziek.
 
Na  het muzikaal optreden volgt er een receptie aangeboden door het UDL-bestuur. 
Wanneer?     Donderdag 4 april 2019.
Begin? Om 14.30 uur.     Deuren open: om 13.45 uur.
Einde? Om 17.30 uur.
Waar? In het middeleeuws kader van het Belfort (Markt Brugge). 
De ingang is bereikbaar via het binnenplein. Let op de bordjes UDL. Er is ook een kleine lift (kant Markt). 
Ook de partner niet-lid is op het UDL-feest welkom.
Inschrijven?  Leden:  € 10 , niet-leden:  € 15
 
Bij voorkeur: door overschrijving van € 10 (samen met partner niet-lid wordt dat  € 25) op bankrekening UDL-Brugge, met vermelding:
 
FEE633     Lid(nr.) …  (Voornaam en Naam) …     
 
De toegangskaarten kunnen opgehaald worden tijdens de lezingen op maandagmiddag of op de dag van het ledenfeest zelf.
 
Uitzonderlijk: vanaf 4 februari 2019 voor of na de maandagnamiddaglezingen bij de penningmeester aan de ingang van de Ambassadeurszaal, mits contante betaling.
 
Let wel: met het inschrijvingsbedrag wordt een  sociaal project gesteund dat wordt toegelicht tijdens dit feest.

 

 

UDL Ledenfeest 41ste academiejaar 2017-2018

UDL-Feest 41ste academiejaar 2018

We sluiten ons 41ste academiejaar feestelijk af met een  optreden van het kamerfolkensemble
' O N O I R '

Onoir biedt ons een muzikale reis aan, door de eeuwen en landen heen, met wereldmuziek in traditionele talen en met typische instrumenten.

Begonnen als een pure Irish folkband laat Onoir u nu genieten van een breder repertoire volkse muziek, hoofdzakelijk van de 16de tot 18de eeuw, een mengeling van folky, Keltische, hoofse en sephardische klanken.

De naam Onoir staat voor Respect in het Keltisch.

Na het muzikaal optreden volgt er een receptie aan-geboden door het UDL-bestuur.

Wanneer?     Donderdag 22 maart 2018.

Begin? Om 14.30 uur.       Deuren open: om 13.45 uur.

Einde? Om 17.30 uur.

Waar? In het middeleeuws kader van het Belfort (Markt Brugge). 

De ingang is bereikbaar via het binnenplein. Let op de bordjes UDL. Er is ook een kleine lift (kant Markt).
Ook de partner niet-lid is op het UDL-feest welkom.
Inschrijven?  Leden:  € 10, niet-leden:  € 15

Bij voorkeur: door overschrijving van € 10 (samen met partner niet-lid wordt dat  € 25) op bankrekening UDL-Brugge, met vermelding:

FEE615     Lid(nr.)…  (Voornaam en Naam)…     

De toegangskaarten kunnen opgehaald worden tijdens de lezingen op maandagmiddag of op de dag van het ledenfeest zelf.

Uitzonderlijk: vanaf 12 februari 2018 voor of na de maandagnamiddaglezingen bij de penningmeester aan de ingang van de Ambassadeurszaal, mits contante betaling.

Op de dag zelf worden geen toegangskaarten meer verkocht. Dus: vooraf inschrijven.

Let wel: met het inschrijvingsbedrag worden een paar sociale projecten gesteund die worden toegelicht tijdens dit feest.

UDL Ledenfeest 2016-2017 '40ste Academiejaar'

UDL-Feest

We sluiten ons 40ste academiejaar feestelijk af met een ludiek optreden van het muzikale buitenbeentje

' B E R T    O S T Y N '

Hij treedt op onder de naam ‘tralalie’ en sinds geruime tijd animeert hij Vlaanderen met een 3-tal instrumenten: hij speelt piano, viool en accordeon én hij zingt!

In zijn cabareteske muziekvoorstelling brengt hij een verhaal over het leven en de liefde, over het kleine verdriet en de grote lach...

Hij probeert de vrolijkheid en de eenvoud van het leven uit te drukken met een kwinkslag, met visuele humor en prachtige liedjes.

Een muzikale voorstelling met schalkse toets!!!

Na het muzikaal optreden volgt er een receptie aan-geboden door het UDL-bestuur. 

Wanneer?  Donderdag 23 maart 2017.

Begin? Om 14.30 uur.       Deuren open: om 13.45 uur.

Einde? Om 17.30 uur.

Waar? In het middeleeuws kader van het Belfort, Markt te 8000 Brugge. 

De ingang is bereikbaar via het binnenplein. Let op de bordjes UDL. Er is ook een kleine lift (kant Markt). 

Ook de partner niet-lid is op het UDL-feest welkom.

Inschrijven?  Leden:  € 10, Niet-leden:  € 15.

Bij voorkeur: door overschrijving van € 10 (samen met partner niet-lid wordt dat  € 25) op bankrekening UDL-Brugge, met vermelding:

FEE596     Lid (nr.)…  (Voornaam en Naam)…     

De toegangskaarten kunnen opgehaald worden tijdens de lezingen op maandagmiddag of op de dag van het ledenfeest zelf.

Uitzonderlijk: vanaf 6 februari 2017 voor of na de maandagnamiddaglezingen bij de penningmeester aan de ingang van de Ambassadeurszaal, mits contante betaling.

Let wel: het inschrijvingsbedrag is uitsluitend en  integraal bestemd voor een paar sociale projecten die worden toegelicht tijdens dit feest

UDL Ledenfeest 2015-2016 '39ste Academiejaar'

UDL-Feest

We sluiten ons 39ste academiejaar feestelijk af met een optreden van de violiste Katarina Bassez. Met haar programma ‘Distant Light’ poogt ze het menselijk leven in al zijn facetten een ontroerende poëtische stem te geven en tegelijk de oneindigheid aan te raken.

Na het muzikaal optreden volgt er een receptie aangeboden door het UDL-bestuur. 

Wanneer?     Woensdag 6 april 2016.

Begin? Om 14.30 uur.       Deuren open: om 13.45 uur.

Waar? In het middeleeuws kader van het Belfort (Markt Brugge). 

De ingang is bereikbaar via het binnenplein. Let op de bordjes UDL. Er is ook een kleine lift (kant Markt). 

Ook de partner niet-lid is op het UDL-feest welkom.

Inschrijven? Bij voorkeur: door overschrijving van € 10
(samen met partner niet-lid wordt dat  € 20) op bankrekening UDL-Brugge, met vermelding:

FEE576     Lid (nr)…  (Voornaam en Naam)…

De toegangskaarten kunnen opgehaald worden tijdens de lezingen op maandagmiddag of op de dag van het ledenfeest zelf.

Uitzonderlijk: vanaf 15 februari 2016 voor of na de maandagnamiddaglezingen bij de penningmeester aan de ingang van de Ambassadeurszaal, mits contante betaling.

Let wel: het inschrijvingsbedrag is uitsluitend en  integraal bestemd voor een paar sociale projecten die worden toegelicht tijdens dit feest.

 

UDL Ledenfeest 2014-2015 '38ste Academiejaar'

UDL-Ledenfeest 2014

UDL-Feest

We sluiten ons 38ste academiejaar feestelijk af met een uniek optreden van het ensemble KotéKoer.
Ze brengen een spetterend programma ‘Ode aan Broadway’ met uittreksels uit de mooiste musicals als Porgy and Bess, West Side Story, Les Misérables, Grease, enz... 

Wanneer? Woensdag 01 april 2015 om 14.30 uur.

Waar? In het middeleeuws kader van het Belfort (Markt Brugge). De ingang is bereikbaar via het binnenplein. Let op de bordjes UDL. Er is ook een kleine lift (kant Markt).
Bij voorkeur: door overschrijving van € 10 (samen met partner niet-lid wordt dat  € 20) op bankrekening UDL-Brugge, met vermelding:

FEE555     Lid (nr)…  (Voornaam en Naam)…  

De toegangskaarten kunnen opgehaald worden tijdens de lezingen op maandagmiddag of op de dag van het ledenfeest zelf.
Uitzonderlijk: vanaf 23 februari 2015 voor of na de maandagnamiddag-lezingen bij de penningmeester aan de ingang van de Ambassadeurszaal, mits contante betaling.

Let wel: het inschrijvingsbedrag is uitsluitend en integraal bestemd voor een paar sociale projecten die worden toegelicht tijdens dit feest.

_______________________________________________________________________________

 

 

UDL Ledenfeest 2013-2014 '37ste Academiejaar'

UDL-Feest

We sluiten ons 37ste academiejaar feestelijk af met een uniek optreden van het vocaal ensemble 'De Muze'.

Dit ensemble, bestaande uit negen zangers, telt al meer dan 150 optredens in binnen- en buitenland op zijn palmares. Ze brengen een gevarieerde muzikale ont-dekkingsreis uit de goede oude tijd waar iedereen vast zal van genieten.

Wanneer? Woensdag 2 april 2014 om 14.30 uur.

Waar? In het middeleeuws kader van het Belfort (Markt Brugge).
De ingang is bereikbaar via het binnenplein. Let op de bordjes UDL. 

     Er is ook een kleine lift (kant Markt).

Bij voorkeur: door overschrijving van € 10 (samen met partner wordt dat  € 20) op bankrekening UDL-Brugge met vermelding:

FEE514   Lid (nr)…  (Voornaam en Naam)…    

De toegangskaarten kunnen afgehaald worden voor of na de lezingen op maandagmiddag of op de dag van het ledenfeest zelf.

Uitzonderlijk: vanaf 10 februari 2014 voor of na de namiddaglezingen bij de penningmeester aan de ingang van de Ambassadeurszaal, mits contante betaling.

Let wel: het inschrijvingsbedrag is uitsluitend en integraal bestemd voor een paar sociale projecten die worden toegelicht tijdens dit feest.

 
Vocaal ensemble 'De Muze'.

UDL Ledenfeest 2012-2013 - 36ste Academiejaar

We sluiten ons 36ste academiejaar feestelijk af met een uniek optreden van Tcha Limberger’s Budapest Quartet met Feher Istvan aan het cimbaal dat speciaal uit Budapest wordt overgebracht.

 Wanneer?
Woensdag 3 april 2013 om 14.30 uur.
 
Waar?
In het middeleeuws kader van het Belfort (Markt Brugge). De ingang is bereikbaar via het binnenplein. Let op de bordjes UDL. Er is ook een kleine lift (kant Markt).
Bij voorkeur: door overschrijving van € 8 (samen met partner niet-lid wordt dat  € 18) op bank-rekening UDL-Brugge, met vermelding:
 
FEE491   Lid (nr)…  (Voornaam en Naam)…     
 
Uitzonderlijk:
vanaf februari 2013 aan de ingang van de Ambassadeurszaal voor of na de maandag-namiddaglezingen, mits contante betaling.
 
De toegangskaarten kunnen opgehaald worden tijdens de lezingen op maandagmiddag of op de dag van het ledenfeest zelf.
 
Let wel: het inschrijvingsbedrag is uitsluitend en integraal bestemd voor een paar sociale projecten die worden toegelicht tijdens dit feest.
 
Tcha Limberger's Budapest Quartet UDL-feest 2012

UDL Ledenfeest 2011-2012 '35 jaar UDL'

Het ‘Afsluitingsfeest van het academiejaar’ vond in 2012 opnieuw plaats in het prachtig middeleeuws kader van de Stadshallen met dezelfde formule, maar extra feestelijk omwille van ons 35-jarig jubileum! We genoten van een onvergetelijk muzikaal programma!
 

Woensdag 18 april 2012 om 14.30 u.

Ledenfeest 2011