Deze website is deel van www.bruggelokaal.be.

UDL Lezingen - Foto's - Syntheseteksten 2014-2015

Maandag 23 maart 2015
Prof. Johan De Tavernier, KU Leuven
'Ethiek bij het houden van huisdieren'.

Voorzitter Stef D'Haene tijdens zijn inleiding bij de lezing van Prof. Johan De Tavenier, KU Leuven. 'Ethiek bij het houden van huisdieren'. Prof. Johan De Tavenier tijdens zijn lezing. Prof. Johan De Tavenier tijdens zijn lezing. Prof. Johan De Tavenier tijdens zijn lezing. Prof. Johan De Tavenier bij de antwoorden op de vraagstelling van onze leden.

Maandag 9 maart 2015
Prof. Koenraad Matthys, KU Leuven.
'Van het standaardgezin naar een prisma van huishoudens. Winnaars en verliezers van nieuwe relatievormen.'

 

Bestuurslid Patrick Deruwe bij de inleiding van de lezing. Prof. Koenraad Matthys tijdens zijn lezing. Prof. Koenraad Matthys tijdens zijn lezing. Prof. Koenraad Matthys tijdens zijn lezing. Prof. Koenraad Matthys tijdens zijn lezing. p Prof. Koenraad Matthys tijdens zijn lezing. p Prof. Koenraad Matthys bij het doornemen van de verschillende schriftelijke van onze UDL-leden. Prof. Koenraad Matthys bij de antwoorden op de vragen van onze UDL-leden.

Maandag 2 maart 2015
Prof. Lien Verpoest, KU Leuven
'Oekraïne vandaag'

Voorzitter Stef D'Haene tijdens zijn inleiding bij de lezing van Prof. Lien Verpoest 'Oekraïne vandaag'. Prof. Lien Verpoest tijdens haar lezing 'Oekraïne vandaag'. Prof. Lien Verpoest tijdens haar lezing 'Oekraïne vandaag'. Prof. Lien Verpoest tijdens haar lezing 'Oekraïne vandaag'. Prof. Lien Verpoest tijdens de antwoorden op de vele vragen van onze UDL-leden.

Maandag 23 februari 2015
Dr. Jan Seys, Communicatieverantwoordelijke Vlaams Instituut voor de zee.
'Onze kust anders bekeken.'

Bestuurslid Patrick Deruwe bij de inleiding van de lezing 'Onze kust anders bekeken.' Dr. Jan Seys, tijdens zijn lezing 'Onze kust anders bekeken'. Dr. Jan Seys, tijdens zijn lezing 'Onze kust anders bekeken'. Dr. Jan Seys, tijdens zijn lezing 'Onze kust anders bekeken'.

Maandag 9 februari 2015
Prof. Guido Vanheeswijck, UA
'Actief pluralisme, tolerantie en vriendschap'.

Bestuurslid Patrick Deruwe bij de inleiding van de lezing 'Actief pluralisme, tolerantie en vriendschap'. Prof. Guido Vanheeswijck tijdens zijn lezing 'Actief pluralisme, tolerantie en vriendschap'. Prof. Guido Vanheeswijck tijdens zijn lezing 'Actief pluralisme, tolerantie en vriendschap'. Prof. Guido Vanheeswijck tijdens zijn lezing 'Actief pluralisme, tolerantie en vriendschap'. Prof. Guido Vanheeswijck tijdens het doornemen van de talrijk gestelde vragen van onze UDL-leden. Prof. Guido Vanheeswijck tijdens zijn antwoorden op de gestelde vragen van onze UDL-leden.

Maandag 26 januari 2015
Dr. Tom Feryn, Algemene Heelkunde AZ Sint-Jan Brugge
'Sreening, diagnostiek en behandeling van Darmkanker'

 

Voorzitter Stef D'Haene tijdens zijn inleiding bij de lezing van Dr. Tom Feryn 'Screening, diagnostek en behandeling van darmkanker. Dr. Tom Feryn tijdens zijn lezing. Dr. Tom Feryn tijdens zijn lezing. Dr. Tom Feryn tijdens zijn lezing. Dr. Tom Feryn tijdens zijn lezing. Dr. Tom Feryn tijdens zijn lezing. Dr. Tom Feryn tijdens zijn lezing. Dr. Tom Feryn tijdens zijn lezing. Dr. Tom Feryn tijdens zijn lezing. Dr. Tom Feryn bij het doornemen van de gestelde vragen van onze UDL-leden. Dr. Tom Feryn bij de antwoorden op de gestelde vragen van onze UDL-leden. Dr. Tom Feryn tijdens zijn antwoorden op de vraagstelling van onze UDL-leden.

BLUE MOVEMENT VLAANDEREN vzw

Elk jaar krijgen meer dan 5.000 Vlamingen te horen dat ze darmkanker hebben. Darmkanker is de op één na meest voorkomende kanker bij vrouwen (na borstkanker) en de derde meest voorkomende kanker bij mannen (na prostaatkanker en longkanker). Elk jaar overlijden 1.800 tot 2.000 Vlamingen aan de ziekte. 

De incidentie van darmkanker steeg doorheen de jaren en dit zowel bij de mannen (2100 in 1999 naar 2922 in 2008) als bij de vrouwen (1685 in 1999 naar 2285 in 2008). Van alle kankersterftes bij de mannen heeft 10,3% een colorectale oorzaak. Bij de vrouwen ligt dit percentage op 11,9%. Het risico op dikkedarmkanker is niet voor iedereen gelijk: sommige mensen hebben een verhoogd risico doordat ze erfelijk of familiaal belast zijn, of doordat ze lijden aan bepaalde chronische aandoeningen zoals colitis ulcerosa (chronische darmontsteking) of de ziekte van Crohn. Deze mensen hebben er alle baat bij om zich preventief te laten onderzoeken. Vroege screening en een vroege detectie vertaalt zich in een reductie van ongeveer 60% van het aantal overlijdens ten gevolge van darmkanker. Door de sensibilisering kon in het verleden het aantal overlijdens ten gevolge van darmkanker binnen Vlaanderen reeds sterk teruggedrongen worden. Tussen 1999 en 2008 daalde het aantal sterftes ten gevolge van darmkanker per jaar binnen de mannelijke populatie van 984 naar 913, en binnen de vrouwelijke populatie van 906 naar 804. 

Vanaf 2014 organiseert de Vlaamse overheid, in samenwerking met de huisartsen en de gastro-enterologen, een grootschalige darmkankerscreening. Hiermee wil men het belang van vroege screening onderstrepen en hoopt men op die manier jaarlijks zo’n 400 sterfgevallen ten gevolge van darmkanker te voorkomen.

Darmkanker is jaren vooraf opspoorbaar en geneesbaar. De kans op overleving hangt heel erg af van het tijdstip waarop de tumor wordt ontdekt. In de meeste gevallen is dikkedarmkanker een traag ontwikkelende ziekte en duurt het gemiddeld tot 10 jaar vooraleer een poliep zich ontwikkelt tot een kwaadaardig gezwel. Hoe vroeger in zijn ontwikkeling de kanker ontdekt wordt, hoe groter de kans op genezing. Systematische vroegtijdige opsporing via een bevolkingsonderzoek kan dus veel gezondheidswinst opleveren. Toch zijn er ook nadelen verbonden aan een bevolkingsonderzoek. Het is zo dat in een aantal gevallen het resultaat van de test afwijkend zal zijn zonder dat er iets aan de hand is (vals positieve test). Ook zullen tijdens de colonoscopie soms poliepen worden weggenomen die nooit tot kanker zouden leiden. Het probleem is echter dat de evolutie van darmpoliepen moeilijk vooraf ingeschat kan worden en dat ze daarom vaak preventief worden verwijderd. Ondanks een aantal nadelen wegen de voordelen van een dergelijk onderzoek dus duidelijk zwaarder door. 

Hoe gebeurt de screening nu concreet? Elke Vlaming tussen 56 en 74 jaar zal in de komende jaren een brief in de bus krijgen, samen met de test, de immonochemische Fecaal Occult Bloedt Test (iFOBT), die momenteel de meest geschikte test is voor darmkankerscreening. De iFOBT-test is heel hygiënisch en ziet eruit als een cilindervormig potje met een soort mascaraborsteltje. Iedereen kan dit thuis doen. Als je naar het toilet gaat, leg je een soort plastic doek in de pot om de stoelgang op te vangen. Dan neem je met de borstel een staal, stopt dat in het doosje en stuurt het in een voorgefrankeerde enveloppe naar het laboratorium voor analyse. Na tien dagen ken je het resultaat.
De stalen zullen onderzocht worden op bloedsporen, die niet met het blote oog zichtbaar zijn. Bij een afwijkend resultaat wordt een preventief onderzoek of zogenaamde colonoscopie uitgevoerd. Bij personen die eerstegraadsverwanten hebben met dikkedarmkanker, zal zo’n onderzoek meteen gebeuren. Tijdens een colonoscopie gaat de maag-darmspecialist met een flexibele minicamera via de aars de darm binnen en onderzoekt de darmwand. Wanneer er poliepen gevonden worden zullen deze direct weggenomen worden.

Een opvallend fenomeen in de strijd tegen kanker is het succes van steungroepen samengesteld en geleid door patiënten. De oprichting van de patiëntengroep ‘Talk Blue Vlaanderen’ op initiatief van de vzw Blue Movement Vlaanderen, was dan ook bij de start van een federaal darmkankerscreeningsprogramma perfect getimed.

Alle cijfers en onderzoeksresultaten onderstrepen nog maar eens het belang om risicogroepen te gaan informeren en sensibiliseren over colorectale kanker. Toch vinden we binnen België geen enkel vereniging terug die zich specifiek gaat focussen op deze doelgroep. Er bestaan tot op heden enkel stomaverenigingen die schitterend werk verrichten en onmisbaar zijn, maar er bestaat nog geen enkele vereniging die zich specifiek richt naar de risicogroep in het algemeen. En daar hebben wij sinds 2013 met de vzw Blue Movement Vlaanderen het verschil helpen maken. Wij erkennen niet alleen het belang van bewustmaking en informeren van risicogroepen maar wij waren er ook van overtuigd dat er dringend nood was aan een patiëntengroep voor alle mensen met darmkanker. De oprichting van een nieuwe Vlaamse patiëntenvereniging ‘Talk Blue Vlaanderen’ in 2013, op initiatief van de vzw Blue Movement Vlaanderen, was daar een gevolg van. Het is een patiëntenvereniging van en voor alle mannen en vrouwen met darmkanker en hun partner. Door het aanbieden van informatieve themadagen voor darmkankerpatiënten en hun omgeving in samenwerking met professionele gezondheidswerkers en door het organiseren van sociale activiteiten en publiekscampagnes, hopen wij het taboe van darmkanker te helpen doorbreken en de drempel om erover te praten te verlagen. Want weten is belangrijk en praten helpt! Mannen en vrouwen met de diagnose darmkanker krijgen immers heel wat te verwerken. Ook na de ziekte en de behandeling kan darmkanker een sterke invloed hebben op hun leven. Iedereen zoekt daarin zijn eigen weg, maar het kan een steun zijn om samen met anderen op zoek te gaan, of om te horen hoe anderen een oplossing gezocht en gevonden hebben. Talk Blue Vlaanderen, als patiëntenvereniging voor alle mannen en vrouwen met darmkanker, wil hiervoor een mooi platform bieden.

Meer weten over darmkanker kan via www.youtube.com/darmkanker                

De agenda van onze voordrachten en activiteiten is te volgen op www.facebook.com/BMVlaanderen en op www.facebook.com/talkbluevlaanderen   

Brugge, januari 2015.

Geachte meneer, geachte mevrouw,

We weten dat er na een diagnose darmkanker veel verandert in het leven voor u en voor uw naasten. Soms zijn er nog heel wat vragen waarop u een antwoord zoekt of zijn er bezorgdheden waar u met anderen eens wilt over spreken. Het contact met lotgenoten kan daarbij zeer verrijkend zijn. De oprichting van een nieuwe Vlaamse patiëntenvereniging ‘Talk Blue Vlaanderen’ was daar een gevolg van. Wij zijn een patiëntenvereniging van en voor mannen en vrouwen met darmkanker en hun partner. 

Het regelmatig contact met lotgenoten, het luisterend oor bij grote en kleine problemen, de hoopvolle gesprekken met andere mannen en vrouwen en hun partner, … Het is allemaal zo belangrijk en een meerwaarde naast de professionele medische behandeling die u krijgt. Lotgenotenondersteuning is anders dan de professionele hulpverlening en wil hier zeker geen vervanging van zijn maar een aanvulling. 

In september 2013 werd de vzw Blue Movement Vlaanderen opgericht. Deze vzw biedt o.a. onderdak aan de patiëntenvereniging Talk Blue Vlaanderen en helpt tijdens de samenkomsten van de vereniging het medische luik in te vullen. Naast de medische voordrachten tijdens deze bijeenkomsten wordt er ook aandacht besteed aan het lotgenotencontact. Tijdens de koffiemomenten (het lotgenotencontact die volgt op de medische uiteenzetting) kunnen de aanwezigen in een ongedwongen sfeer een babbel doen met andere mannen en vrouwen die met darmkanker geconfronteerd werden. Dit initiatief zullen we in 2015 organiseren in het AZ Sint-Jan (twee bijeenkomsten) en in de Groene Meersen te Zedelgem (één bijeenkomst). Er worden in 2015 ook twee sociale activiteiten georganiseerd.

U en uw naasten zijn van harte welkom op één, meerdere of alle themamomenten alsook op de sociale activiteiten. Aan u de keuze. Wij vragen wel op voorhand in te schrijven. Dit kan via email of telefonisch. Graag vernemen wij hierbij ook voor welke momenten u zult aanwezig zijn en met hoeveel personen u de activiteiten zult bijwonen.

We hopen u en uw naaste(n) te mogen verwelkomen in het auditorium van het AZ Sint-Jan en in de Groene Meersen. Er is gratis parking voorzien.

Tijdens de bijeenkomsten kunt u ook gratis lid worden van onze vereniging: Talk Blue Vlaanderen. Zo blijft u op de hoogte van onze voordrachten, sociale activiteiten, koffiemomenten, ... via onze nieuwsbrief.

U kunt als lid ook deelnemen aan de gesprekken op onze facebookpagina.

Meer info via onze websites: 

www.talkbluevlaanderen.be

www.facebook.com/TalkBlueVlaanderen

Het Darmhalfrond ...

Themamomenten voor mannen en vrouwen met darmkanker en hun partner.

Mannen en vrouwen praten niet altijd makkelijk over hun ziekte. De bestuursleden van ‘Talk Blue Vlaanderen’ willen dit taboe helpen doorbreken. Daarom  organiseren we samen met professionele gezondheidswerkers een reeks bijeenkomsten, verspreid over het hele jaar. Hierbij komen verschillende onderwerpen aan bod, waar enerzijds informatie gegeven wordt door specialisten uit de gezondheidszorg, maar anderzijds de kans geboden wordt aan de aanwezigen om met elkaar van gedachten te wisselen tijdens de koffiemomenten.

Mannen en vrouwen met de diagnose darmkanker krijgen immers heel wat te verwerken. Ook na de ziekte en de behandeling kan darmkanker een sterke invloed hebben op het leven. Iedereen zoekt daarin zijn eigen weg, maar het kan een steun zijn om samen met anderen op zoek te gaan, of om te horen hoe anderen een oplossing gezocht én gevonden hebben.

De reeks start met een receptie op zaterdag 28 maart 2015 om 11u in het Wijkcentrum Xaverianen, Xaverianenstraat 1 te 8200 Brugge. Tijdens de receptie wordt het programma van 2015 voorgesteld aan de aanwezigen.

Ons volledig programma:

Zaterdag 28/03/2014 om 11u in het Wijkcentrum Xaverianen, Xaverianenstraat 1 te 8200 Brugge
Voorstelling van de patiëntenvereniging Talk Blue Vlaanderen.
Voorstelling jaarprogramma Talk Blue Vlaanderen.
Dr. Tom Feryn, algemeen chirurg en voorzitter Blue Movement Vlaanderen
Dhr. Luc Pollet, voorzitter Talk Blue Vlaanderen

Maandag 27/04/2015 om 14u in de Groene Meersen, Stadionlaan 48 te 8210 Zedelgem

Urogenitale disfunctie na chirurgie in het klein bekken.
Wat kan de uroloog voor u doen i.v.m. de incontinentie en de erectiestoornissen?
Dr. Jo Ampe, uroloog

Maandag 15/06/2015 om 14u in het auditorium van het AZ Sint-Jan te Brugge

Waarom radiotherapie en chemotherapie bij darmkanker. Welke zijn de aandachtspunten?Radiotherapeute en oncoloog

Zaterdag 12/09/2015 

Daguitstap naar de Vlaamse Velden in het teken van de Eerste Wereldoorlog
Dhr. Rony De Grande (expert) zal optreden als gids.

Maandag 26/10/2015 om 14u in het auditorium van het AZ Sint-Jan te Brugge

Mijn partner, vriend(in), familielid heeft darmkanker. En nu?
Dr. Tom Feryn, algemeen chirurg

De themanamiddagen gaan door in het auditorium van het AZ Sint-Jan AV en in de Groene Meersen te Zedelgem. Alle voordrachten en de receptie zijn gratis. Na de voordrachten kunnen de aanwezigen tijdens de gratis koffiemomenten met elkaar van gedachten wisselen.

De uitstap op 12 september 2015 naar de Vlaamse Velden is tegen kostprijs.

Inschrijven of meer info op de nummers 050 45 97 66  of 0471 42 45 75 (Talk Blue Vlaanderen) of via mail naar: talkbluevlaanderen@gmail.com en tomas.leupe@azsintjan.be

Met de beste groeten,

De bestuursleden van ‘Talk Blue Vlaanderen’

 

Veel info over darmkanker en proctologische aandoeningen kan ook gevonden worden op onze YouTube-kanalen:

www.youtube.com/doktertomferyn

www.youtube.com/darmkanker

www.youtube.com/proctologie
_____________________________________________________________________________________________________________________

 

 

 

Maandag 19 januari 2015
Prof. Pascal Paepen, docent Thomas More Hogeschool en HUB
'Financieel analfabetisme: gevaren en oplossingen'.

Bestuurslid Patrick Deruwe bij de inleiding van de lezing 'Financieel analfabetisme: gevaren en oplossingen'. Prof. Pascal Paepen tijdens zijn lezing. Prof. Pascal Paepen tijdens zijn lezing. Prof. Pascal Paepen tijdens de voorbereiding op de vele vragen van onze UDL-leden. Prof. Pascal Paepen tijdens de antwoorden op de vele vragen van onze UDL-leden. Prof. Pascal Paepen tijdens de antwoorden op de vele vragen van onze UDL-leden.

Maandag 12 januari 2015
De heer Theo Gallé, Nederlands journalist.
'Waarom mannen niet luisteren en vrouwen niet kunnen kaartlezen'.

 

Voorzitter Stef D'Haene tijdens zijn inleiding  bij de lezing Van de heer Theo Gallé, Nederlands journalist. De heer Theo Gallé tijdens zijn lezing. De heer Theo Gallé tijdens zijn lezing. De heer Theo Gallé tijdens zijn antwoorden op de vraagstelling van onze UDL-leden.

Aanvullende literatuur bij de lezing van de heer Theo Gallé over Man/Vrouw-verschillen, hersenen, biologie, communicatie... 

Waarom mannen niet luisteren en vrouwen niet kunnen kaartlezen,
   Allan & Barbara Pease, 1999

• Waarom mannen liegen en vrouwen altijd schoenen kopen
   Allan & Barbara Pease, 2003

• Waarom mannen en vrouwen met hun lichaam zeggen
   wat ze eigenlijk niet willen vertellen,

   Allan & Barbara Pease, 2004

• Waarom mannen seks willen en vrouwen liefde nodig hebben
   Allan & Barbara Pease, 2009

• De schoonheid van het verschil – waarom mannen en vrouwen
   verschillend én hetzelfde zijn,

   Martine F. Delfos, 2004

• Het maakbare brein – gebruik je hersens en word wie je wilt zijn,
   Margriet Sitskoorn, 2006

• Wat vrouwen willen en mannen niet willen weten,
   Michael Gurian, 2003

• Mannen komen van Mars, vrouwen van Venus
  John Gray, 1992

• De nieuwe rollen van Mars en Venus,
  John Gray, 2008

• Het puberende brein,
   Eveline Crone, 2008

 

 

Maandag 15 december 2014
Ir. Paul Lemmens, voormalig directeur Electrabel / Laborelee
'Over Antarctica en het Belgisch 'Zero Mission' onderhoudscentrum Prinses Elisabeth'.

Ir. Paul Lemmens tijdens zijn lezing.

Aanbevolen websites door de heer Ir. Paul Lemmens:

www.skepticalscience.com
www.antarcticstation.org

 

Maandag 8 december 2014
Prof. Jan Caeyers, KU Leuven
'Beethoven, waarom een genie?'

Prof. Jan Caeyers, KU Leuven tijdens zijn lezing: 'Beethoven, waarom een genie?' Voorzitter Stef D'haene  Prof. Jan Caeyers voor zijn boeiende lezing. Prof. Jan Caeyers, KU Leuven bij het signeren van zijn boek. Prof. Jan Caeyers, KU Leuven bij het signeren van zijn boek.

Maandag 10 november 2014
Prof. Bernard Sabbe, UA
'Schizofrenie en de werking van ons brein'

Bestuurslid Patrick Deruwe bij de inleiding van de lezing 'Schizofrenie en de werking van ons brein' Prof. Bernard Sabbe aandachtig luisterend naar de inleiding. Prof. Bernard Sabbe tijdens zijn lezing 'Schizofrenie en de werking van ons brein'. Prof. Bernard Sabbe tijdens zijn lezing 'Schizofrenie en de werking van ons brein'. Prof. Bernard Sabbe tijdens zijn lezing 'Schizofrenie en de werking van ons brein'. Prof. Bernard Sabbe tijdens op voorbereiding op de vraagstelling van onze leden. Prof. Bernard  Sabbe bij de antwoorden op de vraagstelling van onze leden.

Maandag 20 oktober 2014
Prof. Bart De Moor, KU Leuven.
'Nieuwe wegen voor de wetenschap'.

Maandag 13 oktober 2014

Dirk Vermeiren, Radio- TV journalist
'Turkije, weg van Europa?'
 

Volle ambasadeurszaal van het  Oud Sint-Jan. Volle ambasadeurszaal van het  Oud Sint-Jan. Voorzitter Stef D'Haene tijdens zijn inleiding op de lezing van de heer Dirk Vermeiren, Radio- en TV journalist. De heer Dirk Vermeiren tijdens zijn lezing 'Turkije, weg van Europa?'. De heer Dirk Vermeiren tijdens zijn lezing 'Turkije, weg van Europa?'. De heer Dirk Vermeiren tijdens zijn lezing 'Turkije, weg van Europa?'. Eindvisie? De heer Dirk Vermeiren tijdens zijn antwoorden op de verschillende vragen van onze leden.

Maandag 6 oktober 2014

Mevrouw Anne-Marie Vangeenberghe, Woordvoerder Boerenbond en Landelijke Gilden
'De toekomst van de landbouw'.

Bestuurslid Patrick Deruwe bij de inleiding van de lezing 'De toekomst van de Landbouw' Mevrouw Anne-Marie Vangeenberghe, woordvoerder van de Boerenbond en de Landelijke Gilden tijdens haar lezing. Mevrouw Anne-Marie Vangeenberghe, woordvoerder van de Boerenbond en de Landelijke Gilden tijdens haar lezing. Mevrouw Anne-Marie Vangeenberghe, woordvoerder van de Boerenbond en de Landelijke Gilden tijdens haar lezing. Mevrouw Anne-Marie Vangeenberghe, woordvoerder van de Boerenbond en de Landelijke Gilden tijdens het antwoorden op de verschillende vragen van onze leden. Mevrouw Anne-Marie Vangeenberghe, woordvoerder van de Boerenbond en de Landelijke Gilden tijdens het antwoorden op de verschillende vragen van onze leden.

Maandag 29 september 2014
Prof. Emeritus Leo Neels, UA en KU Leuven
  ‘België, fantastisch farmaland?.

Startlezing van het 38ste academiejaar. Startlezing van het 38ste academiejaar. Prof. Emeritus Leo Neels tijdens de lezing. Prof. Emeritus Leo Neels tijdens zijn antwoorden op de gestelde vragen. Prof. Emeritus Leo Neels tijdens zijn antwoorden op de gestelde vragen. Voorzitter Stef D'Haene tijdens zijn dankwoord aan Prof. Leo Neels.