Deze website is deel van www.bruggelokaal.be.

UDL Lezingen - Foto's - Syntheseteksten 2016-2017

Maandag 6 maart 2017
Mevrouw Claire Wiewauters, Hoger Instituut voor gezinswetenschappen
'Grootouder zijn bij scheiding: een vuurtoren en/of een reddingsboei in de scheidingsstorm'.

Voorzitter Patrick Deruwe bij de inleiding van de lezing 'Grootouder zijn bij scheiding: een vuurtoren en/of een reddingsboei in de scheidingsstorm'. Mevrouw Claire Wiewauters tijdens haar lezing: 'Grootouder zijn bij scheiding: een vuurtoren en/of een reddingsboei in de scheidingsstorm'. Mevrouw Claire Wiewauters tijdens haar lezing: 'Grootouder zijn bij scheiding: een vuurtoren en/of een reddingsboei in de scheidingsstorm'. Voorzitter Patrick Deruwe bij het dankwoord aan Mevrouw Claire Wiewauters. Mevrouw Claire Wiewauters tijdens het beantwoorden van de nadien gestelde vragen van onze UDL-leden.

Met bovenstaande link kan je de presentatie van Mevrouw Claire Wiewauters bekijken. Om te openen klik op de pdf of kopieer de pdf naar je pc.

 

 

Maandag 20 februari 2017
Prof. Hendrik Cammu, VUB
'Oud worden voor beginners en gevorderden'.

Laatste foto is de cover van het verschenen boek (21 maart 2017), 
'Wat moet ik nu geloven dokter?'

Verkrijgbaar in de Standaard boekhandels en a.e. en bol.com e.d.

Voorzitter Patrick De Ruwe bij de inleiding van de lezing 'Oud worden voor beginners en gevorderden' van Prof. Hendrik Cammu, VUB. Prof. Hendrik Cammu, VUB. Prof. Hendrik Cammu, VUB tijdens zijn lezing: 'Oud worden voor beginners en gevorderden'. Prof. Hendrik Cammu, VUB tijdens zijn lezing: 'Oud worden voor beginners en gevorderden'. Prof. Hendrik Cammu tijdens zijn antwoorden op de gestelde vragen van onze UDL-leden. Pas verschenen boek 21 maart 2017.

Maandag 13  februari 2017
Dhr. Luc Van den Brande, Voorzitter Raad van Bestuur VRT
'Media vandaag'

Voorzitter Patrick De Ruwe bij de inleiding van de lezing 'De media vandaag' van Dhr. Luc Van den Brande, Voorzitter Raad van Bestuur VRT. Voorzitter Patrick De Ruwe bij de inleiding van de lezing 'De media vandaag' van Dhr. Luc Van den Brande, Voorzitter Raad van Bestuur VRT. Dhr. Luc Van den Brande bij zijn lezing: 'De media vandaag'. Dankwoord van de voorzitter Patrick De Ruwe. Dhr. Luc Van den Brande bij  het doornemen van de talrijk gestelde vragen van onze UDL-leden. De heer Luc Van den Brande tijdens zijn antwoorden op de verschillende vragen van onze leden.

Maandag 6 februari 2017
Prof. Marc Van Ranst, KULeuven
'Bedreigende virusziekten'

Voorzitter Patrick De Ruwe bij de inleiding van de lezing 'Bedreigende virusziekten' van Prof. Marc Van Ranst, KULeuven. Prof. Marc Van Ranst, KULeuven. Prof. Marc Van Ranst, KULeuven, tijdens zijn lezing 'Bedreigende virusziekten'. Prof. Marc Van Ranst, KULeuven, tijdens zijn lezing 'Bedreigende virusziekten'. Prof. Marc Van Ranst, KULeuven, tijdens zijn lezing 'Bedreigende virusziekten'. Prof. Marc Van Ranst, KULeuven, tijdens zijn lezing 'Bedreigende virusziekten'. Prof. Marc Van Ranst, KULeuven, tijdens zijn lezing 'Bedreigende virusziekten'. Voorzitter Patrick Deruwe bij het dankwoord aan Prof. Marc Van Ranst. Prof. Marc van Ranst tijdens zijn antwoorden op de talrijk gestelde vragen van onze UDL-leden.

Maandag 30 januari 2017
Prof. Ludo Beheydt, UCL
'De culturele identiteit van de Vlaamse en Nederlandse schilderkunst'

Voorzitter Patrick De Ruwe bij de inleiding van de lezing van Prof. Ludo Beheydt. Prof. Ludo Beheydt aandachtig onze programmaboekjes aan het inkijken.. Prof. Ludo Beheydt tijdens zijn lezing 'De culturele identiteit van de Vlaamse en de Nederlandse schilderkunst'. Prof. Ludo Beheydt tijdens zijn lezing 'De culturele identiteit van de Vlaamse en de Nederlandse schilderkunst'. Prof. Ludo Beheydt tijdens zijn lezing 'De culturele identiteit van de Vlaamse en de Nederlandse schilderkunst'. Prof. Ludo Beheydt tijdens zijn lezing 'De culturele identiteit van de Vlaamse en de Nederlandse schilderkunst'. Voorzitter Patrick Deruwe bij het dankwoord aan Prof. Ludo Beheydt. Prof. Ludo Beheydt bij de antwoorden op de vraagstelling van onze leden.

De culturele identiteit van de Vlaamse en Nederlandse schilderkunst

Em. Prof. Dr. Ludo Beheydt (Université catholique de Louvain)

Alle grote musea in de wereld hebben een afdeling ‘Vlaamse kunst’ en ‘Nederlandse kunst’. Maar wat betekent ‘Vlaams’ en ‘Nederlands’? In de kunstgeschiedenis is er al lang discussie over de vraag of er zoiets herkenbaar is als ‘Vlaamse’ c.q. ‘Nederlandse’ kunst. In deze lezing gaan we op zoek naar de culturele identiteit van de Vlaamse en Nederlandse schilderkunst door de eeuwen heen.  Dat doen we iconografisch (wat is het beeldmateriaal?) en stilistisch (zijn er vormkenmerken?), van Van Eyck tot Michael Borremans, van Jeroen Bosch tot Jan Fabre, van Rubens tot Berlinde de Bruyckere, van Saenredam tot Mondriaan, van Vermeer tot Kik Zeiler.  Een volledig uitgewerkte en gedocumenteerde visie is te vinden in : Ludo Beheydt (2002)  Een en toch apart. Kunst en cultuur der Nederlanden.

In de vijftiende eeuw is de culturele identiteit van de schilderkunst der Nederlanden ontstaan. Er waren toen twee artistieke centra: de mediterrane renaissance van Italië en de noordelijke renaissance van de Vlaamse primitieven, beide erfdienstbaar aan de Byzantijnse kunst. De culturele identiteit van de Italiaanse, respectievelijk de Italiaanse kunst is mede het resultaat van een artistiek constructieproces door twee traktaten gecreëerd: Vasari’s Le vite de piu eccelenti  architetti, pittori et scultori Italiani (1550)  en Carel van Manders Schilder-Boeck (1604).Maar toch zijn de Italiaanse kunst en de Kunst der Nederlanden ook artistiek herkenbaar. Terecht schreef  ERWIN PANOFSKY in zijn   Early Netherlandish Painting: “One-sided though it is, such a reduction of the whole diversity of European painting to one antithesis is not without justification in the light of the preceding developments. From about 1430 down to the end of the 15th century, Italy and Flanders (or, to be more precise, the Netherlands) had indeed enjoyed a position of undisputed predominance”.

Het fundamentele verschil is: de Italiaanse kunst is synthetisch, de Vlaamse kunst is analytisch. Daar hangen alle andere kenmerken mee samen. Italiaanse kunst is een idealiserende, klassieke, narratieve hofkunst (van Giotto tot Michelangelo). Vlaamse kunst is een realistische, vaak fantastische en burleske, beschrijvende burgerlijke kunst (van Van Eyck tot Brueghel) . De Italiaanse schilder, schildert wat hij weet: over perspectief, anatomie, disegno: “Perfectie wordt bereikt door de  schilder die alles uit het hoofd kan weergeven, vooral het menselijk lichaam, en dit vlot, snel en gracieus, perfecter dan de natuur” (Vasari). De Vlaamse schilder, daartegenover, schildert wat hij ziet, met analytische precisie en visionaire fantasie. Italiaanse kunst bekoort: van Giotto, over Botticelli, Rafaël, Da Vinci tot Michelangelo. Vlaamse kunst verbaast van Van der Weyden, Van Eyck tot Bosch en Breughel. Vlaamse kunst is vanaf de 15de eeuw analytisch realistisch en dat wordt een permanent kenmerk in de schilderkunst der Nederlanden, los van stijl of individueel talent. Het is een opvallend  kenmerk in de zestiende eeuw bij Breughel en Metsijs, in de zeventiende eeuw bij Rubens, Jordaens en Van Dyck, maar ook bij Vermeer, Jan Steen, Rembrandt.

Is er dan geen verschil tussen Vlaamse en Nederlandse schilderkunst? Dat verschil manifesteert zich pas geleidelijk vanaf de zeventiende eeuw onder invloed van de protestantse, calvinistische reformatie in de nieuwe Republiek, aan de ene kant,  en de katholieke contrareformatie in de Spaanse Nederlanden, aan de andereant. De calvinistische anti-beeldcultuur veroorzaakt een revolutie in de schilderkunst: andere opdrachtgevers, andere verwachtingen. In de Republiek der Nederlanden constateren we de opkomst van een nieuwe schilderkunst die de identiteit van de jonge natie in de verf zet: in  landschappen,  stillevens, genreschilderijen, historische en Bijbelse onderwerpen. Ondertussen viert in het Zuiden de katholieke barok hoogtij met het werk van Rubens. De calvinistisch geïnspireerde noordelijke kunst is sober, ernstig, getuigend van een discrete rijkdom. Het is een beheerste kunst van kleine gebaren, voor een burgerlijk publiek van regenten en kooplui. Stilistisch meestal strak, rigide en met een neiging tot helder constructivisme. Het is een kunst van monochrome banketjes (Heda,…), flamboyante pronkstillevens (Kalf,…), herkenbare Hollandse landschappen (Van Goyen, Ruysdael,…), intieme interieurs (Vermeer, Jan Steen)en Bijbelse stukken (Rembrandt). De Vlaamse barok daartegenover, etaleert een schilderkunst die Bourgondisch weelderig en fel is, van een ostentatieve rijkdom, soms protserig. Stilistisch decoratief en met een neiging tot  exuberantie en eclatante sensualiteit. Rubens is hier het iconische voorbeeld.

Het loont de moeite om deze tegenstelling in detail te gaan bekijken: een portret van Rubens (Het strohoedje) tegenover Vermeer (Het meisje met de parel), een landschap van Rubens tegenover een landschap van Hobbema, een stilleven van Snyders tegenover een stilleven van Claesz. Heda. Nog interessanter wordt het als we die tegenstelling door de eeuwen heen gaan bekijken. Dan blijkt er een lijn te lopen van de interieurs van Jordaens tot Ensor, van de stillevens van Snyders tot Ensor, maar ook – in Nederland – van de stillevens van Heda tot die van Van Gogh, van de landschappen van Ruysdael tot die van de Haagse School, van de kerken van Saenredam tot de abstracten van Mondriaan. Typerend voor het verschil Vlaamse kunst, Nederlandse kunst zijn de definities van kunst die respectievelijk de modernisten Ensor en Mondriaan geven. Ensor: « En het masker roept mij toe : frisse tonaliteiten, felle uitdrukking, weelderig decor, grote onverwachte gebaren, ordeloze  beweging, verrukkelijke turbulentie ! ».  Mondriaan:” Wat wil ik uitdrukken met mijn werk? Niets anders dan wat elke andere kunstenaar nastreeft: harmonie bereiken door het evenwicht tussen lijnen, kleuren  en vlakken.”

Vlaamse kunst is fantastisch, visionair en burlesk van Bosch, Ensor tot Michaël Borremans en Jan Fabre. Vlaamse kunst heeft de neiging tot overweldigende sensualiteit van Rubens tot Permeke en Berlinde de Bruyckere. Nederlandse kunst vertoont  een voorkeur voor helder constructivisme en analytisch realisme. Het beheerste realisme van Kik Zeiler herinnert aan Vermeer, het constructivisme van Dibbets of Jeroen Henneman sluit aan bij dat van Mondriaan, Saenredam en De Hooch. Het perfect evenwichtige hyperrealisme van Henk Helmantel herinnert aan het zeventiende-eeuwse van Claesz. of Heda. In de portretkunst loopt er een lijn van de pralerige zelfbewuste zelfportretten van Rubens tot die van Ensor en van de ernstige, onderzoekende van Rembrandt tot Van Gogh. Ondanks globalisering en internationalisme is kunst ook vandaag nog lokaal verankerd als een betekenisexpressie van een cultuurgemeenschap waarin ze ontstaat. 
 

Ludo Beheydt (2002)  Eén en toch apart. Kunst en cultuur van de Nederlanden.

L. Degand et al. (2014) In het teken van identiteit. Taal en cultuur van de Nederlanden.  UCL: Presses universitaire de Louvain. (Hij kan besteld worden via mail: Philippe. Hiligsmann@uclouvain.be en kot 25€).Daarin staan artikelen als:

L. Beheydt (2005): Ensor en Van Gogh. Iconen van het modernisme in de Nederlanden.

L. Beheydt (2010): Tekens van identiteit. Een semiotische benadering van kunst en taal.

L. Beheydt (2012): Hoog en laag in de cultuurgeschiedenis.

Verder heb ik in het tijdschrift Ons Erfdeel van augustus 2009 een artikel gepubliceerd onder de titel: Hoe Nederlands is Piet Mondria(a)n?   pp.40-51.

Voor een deelaspect over de vijftiende eeuw (de Vlaamse primitieven) kan ik ook verwijzen naar het recente boek van Bernhard Ridderbos (2014) Schilderkunst in de Bourgondische Nederlanden. Vorig jaar uitgegeven bij Davidsfonds/Wbooks.

 

Maandag 23 januari 2017
Dr. Luc Swinnen, Bedrijfsconsulent
'Burn-out'

Voorzitter Patrick De Ruwe bij de inleiding van de lezing 'Burn-out' van Dr. Luc Swinnen. Dr. Luc Swinnen tijdens zijn lezing 'Burn-out'. Voorzitter Patrick Deruwe bij het dankwoord aan Dr. Luc Swinnen. Dr. Luc Swinnen tijdens zijn antwoorden op de vraagstelling van onze UDL-leden.

Maandag 9 januari 2017
Dr. Dries Deweer, KULeuven
'Er is een medicijn tegen je zuur'

Voorzitter Patrick Deruwe bij de opening van de lezing: 'Er is een medicijn voor je zuur' Dr. Dries Deweer. Dr. Dries Deweer tijdens zijn lezing 'Er is een medicijn tegen je zuur'. Dr. Dries Deweer tijdens zijn lezing 'Er is een medicijn tegen je zuur'. Dr. Dries Deweer tijdens zijn lezing 'Er is een medicijn tegen je zuur'. Dr. Dries Deweer tijdens zijn lezing 'Er is een medicijn tegen je zuur'. Dr. Dries Deweer tijdens zijn lezing 'Er is een medicijn tegen je zuur'. Voorzitter Patrick Deruwe bij het dankwoord aan Dr. Dries Deweer. Dr. Dries Deweer tijdens zijn antwoorden op de vraagstelling van onze UDL-leden.

Er is een medicijn voor je zuur

Dries Deweer (filosoof, Tilburg University)

VUB-socioloog Mark Elchardus publiceerde recent een onderzoek waarin hij aantoont dat we het geloof in de maatschappelijke vooruitgang ingeruild hebben voor een discours van neergang. Mijn generatie, de twintigers en dertigers, blijkt ontstellend pessimistisch. De hele samenleving gaat naar de verdoemenis, zo lijkt het wel. Economisch hinken we onherroepelijk achterop, de sociale zekerheid kunnen we niet langer betalen, de klimaatopwarming is niet te stuiten en terreur wordt dagelijkse kost. Toch als we de teneur volgen. Er is blijkbaar iets aan de hand met de veerkracht van onze samenleving. De jongvolwassenen, zij die met enthousiasme en creativiteit nieuwe impulsen zouden kunnen geven aan de maatschappij, trekken zich liever terug in hun coconnetje. Dat neergangsdiscours komt bovenop een gelijkaardig fenomeen dat al langer over de tongen rolt. Dan heb ik het over de maatschappelijke verzuring. Commentaar op deze fenomenen raakt al te vaak verstrikt in zichzelf. Ofwel krijgt het een hoog “Kumbaya”-gehalte, in de trant van “Zou het niet beter zijn mochten we allemaal samen rond het kampvuur vrolijke liedjes zingen?”. Ofwel kunnen de oprispingen over de verzuring – paradoxaal genoeg – zelf bijzonder zuur zijn, waarmee het fenomeen dadelijk tegen wil en dank bewezen lijkt.  De vermelde risico’s in acht genomen, ondernemen we een poging om de diagnose te verfijnen en de juiste zuurremmers voor te schrijven.

Dries Deweer (°1986) groeide op in het Brugse en studeerde wijsbegeerte en politieke wetenschappen aan de KU Leuven. Hij ging aan de slag aan het Leuvense Hoger Instituut voor Wijsbegeerte als aspirant van het Fonds Wetenschappelijk Onderzoek – Vlaanderen. Voor zijn doctoraat over de personalistische dimensie in het denken van de Franse filosoof Paul Ricoeur kreeg hij de vijfjaarlijkse Mgr. Arthur Janssen Prijs voor Christelijke Ethiek. Sinds augustus 2016 werkt hij in Nederland, als universitair docent ethiek en politieke filosofie aan de Universiteit van Tilburg. In het kader van zijn academische bezigheden is hij ook actief in het publieke debat. Zo schrijft hij regelmatig opiniestukken voor deredactie.be en andere media. 

 

Maandag 19 december 2016
Prof. Patrick Degryse, KULeuven
'Hoe geologen de oudheid ontrafelen'.

Voorzitter Patrick Deruwe bij de inleiding van de lezing 'Hoe geologen de oudheid ontrafelen'. Prof. Patrick Degryse tijdens haar lezing 'Hoe geologen de oudheid ontrafelen'. Prof. Patrick Degryse tijdens haar lezing 'Hoe geologen de oudheid ontrafelen'. Prof. Patrick Degryse bij de antwoorden op de vraagstelling van onze leden.

Maandag 12 december 2016
Dhr. Christian Wittebroodt, Licentiaat Morele en Religieuze Wetenschappen
'Moderne kunst en religie als bondgenoten'.

Dhr. Christian Wittebroodt tijdens zijn lezing 'Moderne kunst en religie als bondgenoten'. Dhr. Christian Wittebroodt tijdens zijn lezing 'Moderne kunst en religie als bondgenoten'. Dhr. Christian Wittebroodt tijdens zijn lezing 'Moderne kunst en religie als bondgenoten'. Dhr. Christian Wittebroodt tijdens zijn lezing 'Moderne kunst en religie als bondgenoten'. Voorzitter Patrick Deruwe bij het dankwoord aan Dhr. Christian Wittebrood voor de lezing 'Moderne kunst en religie als bondgenoten.

Dit zijn de besproken werken van de lezing van Dhr. Christian Wittebroodt. Via het internet kan je deze werken opzoeken en bekijken.

 
1.   SAINT - SULPICE

2.   WANTE  Ernest  ‘Christus aanbeden door de koningen der aarde’ (1925) 

3.   DENIS  Maurice ‘Katholiek mysterie’ (1889)

4.   BECKMANN Max ‘Kruisafneming’  (1917) 

5.   SCHMIDT- ROTTLUFF Karl      ‘Christuskop’ (1919)

6.   ROUAULT Georges ‘De gehoonde Christus’ (1932)

7.   VON JAWLENSKY Alexej ‘Abstract hoofd’ (1927)

8.   MANESSIER Alfred ‘Passie volgens Sint-Jan’ (1988)

9.   COVENTRY  (1940)

10.  IDEM  HUTTON John ‘Gegraveerd glazen scherm’

11.  IDEM  EPSTEIN Jacob ‘Aartsengel Michaël’

12.  IDEM  SUTHERLAND Graham      ‘Christus in majesteit’ (1957-58)

13.  IDEM PIPER John  ‘Doopvenster’

14.  RICHIER Germaine ‘De Christus van Assy’ (1950)

15.  ERNST Max ‘De heilige Maagd tuchtigt Jezus voor drie getuigen’ (1926)

16.  DALI Salvador ‘De Christus van Johannes van het Kruis’ (1951)

17.  MINAUX André ‘Kruisafneming’ (1951)

18.  CHRISTOFOROU John ‘De Passie’ (1957)

19.  ROULLAND Jean ‘De vergeten Christus’ (1975)

20.  DUWE Harald  ‘Laatste Avondmaal’ (1978)

21.  MARTIN Kris  ‘Idiot IV’ (2007)

22.  DODEIGNE Eugène  ‘Gehurkt naakt'

23.  Idem   ‘Zonder titel’

24.  DRIES Jan  ‘AUM’

25.  VAN SEVEREN Dan ‘Zonder titel’ (1974)

26.  VISCH Henk ‘Op weg naar de onsterfelijkheid’ (1990)

27.  VANDEKERCKHOVE Hans ‘Going Home’ (2003)

28.  VANRIET Jan ‘Lacrima’ (2003)

29.  IDEM ‘Drie nagels’ (2005)

30.  COUTURIER Marc Kerk Saint-Léger in Oisilly

31.  IDEM ‘Derde en vierde scheppingsdag’ (1994)

32.  BAERVELDT Erszébet ‘Noli me tangere’ (2007)

33.  IDEM  ‘Ecce Homo’ (2010)

34.  VERDIER Fabienne ‘Zetel der wijsheid’ (2011)

35.  AITCHISON Craigie ‘Calvarieberg’ (1998)

36.  KOONS Jeff  ‘Het binnenhalen van de banaliteit’ (1988)

37.  SOULAGES Pierre Sainte-Foy, Conques (11de eeuw)

38.  IDEM  Glas-in-lood (1994)

39.  RICHTER Gerhard Zuidvenster, Dom van Keulen (2007)

40.  JANSSENS Ann Veronica Kapel Sint-Vincent, Grignan (2013)

41.  ZUMTHOR Peter Broeder Klaus Veldkapel, Mechernich-Wachendorf (2007)

42.  IDEM

43.  DE CORDIER Thierry ‘Kapel van het niets’, Duffel (2007)

44 – 47. IDEM

48.  ALBEROLA Jean-Michel  ‘De uitgang gaat naar binnen’ (2008)

Maandag 14 november 2016
Em. Prof. dr. Eugeen Roegiest, UGent
'Nieuwe talen op het Iberisch schiereiland' 

Voorzitter Patrick Deruwe bij de inleiding van de lezing 'Nieuwe talen op het Iberisch schiereiland'. Em. Prof. dr. Eugeen Roegist, UGent, tijdens zijn lezing: 'Nieuwe talen op het Iberisch schiereiland'. Em. Prof. dr. Eugeen Roegist, UGent, tijdens zijn lezing: 'Nieuwe talen op het Iberisch schiereiland'. Em. Prof. dr. Eugeen Roegist, UGent, tijdens zijn lezing: 'Nieuwe talen op het Iberisch schiereiland'. Em. Prof. dr. Eugeen Roegist, UGent, tijdens zijn lezing: 'Nieuwe talen op het Iberisch schiereiland'. Em. Prof. dr. Eugeen Roegist, UGent, tijdens zijn lezing: 'Nieuwe talen op het Iberisch schiereiland'. Em. Prof. dr. Eugeen Roegist, UGent, tijdens zijn lezing: 'Nieuwe talen op het Iberisch schiereiland'. Em. Prof. dr. Eugeen Roegist, UGent, tijdens zijn lezing: 'Nieuwe talen op het Iberisch schiereiland'. Em. Prof. dr. Eugeen Roegist, UGent, tijdens zijn lezing: 'Nieuwe talen op het Iberisch schiereiland'. Em. Prof. dr. Eugeen Roegist, UGent, tijdens zijn lezing: 'Nieuwe talen op het Iberisch schiereiland'. Em. Prof. dr. Eugeen Roegist, UGent, tijdens zijn lezing: 'Nieuwe talen op het Iberisch schiereiland'. Voorzitter Patrick Deruwe bij het dankwoord aan Em. Prof. dr. Eugeen Roegist. Em. Prof. dr. Eugeen Roegist, bij het beantwoorden van de vragen van onze UDL-leden.

Maandag 7 november 2016
Dhr. Michaël Van Droogenbroeck, Journalist
'Betalen om te sparen? Wat met uw geld in financieel woelige tijden?'

Terug volle zaal UDL-leden voor de lezing van Dhr. MichaŽl Van Droogenbroeck. Voorzitter Patrick Deruwe bij de inleiding van de lezing 'Betalen om te sparen? Wat met uw geld in financieel woelige tijden?' Dhr. MichaŽl Van Droogenbroeck tijdens zijn lezing: 'Betalen om te sparen? Wat met uw geld in financieel woelige tijden?' Dhr. MichaŽl Van Droogenbroeck tijdens zijn lezing: 'Betalen om te sparen? Wat met uw geld in financieel woelige tijden?' Dhr. MichaŽl Van Droogenbroeck tijdens zijn lezing: 'Betalen om te sparen? Wat met uw geld in financieel woelige tijden?' Dhr. MichaŽl Van Droogenbroeck tijdens zijn lezing: 'Betalen om te sparen? Wat met uw geld in financieel woelige tijden?' Voorzitter Patrick Deruwe bij het dankwoord aan Dhr. MichaŽl Van Drogenbroeck. Dhr. MichaŽl Van Droogenbroeck bij het beantwoorden op de gestelde vragen van onze UDL-leden.

Maandag 24 oktober 2016
Dhr. Luc Stas, Gevangenisdirecteur Gent
'Uitdagingen voor de gevangenissen anno 2016'

Voorzitter Patrick Deruwe bij de inleiding van de lezing 'Uitdagingen voor de gevangenissen anno 2016'. De heer Luc Stas tijdens zijn lezing 'Uitdagingen voor de gevangenissen anno 2016' De heer Luc Stas tijdens zijn lezing 'Uitdagingen voor de gevangenissen anno 2016' De heer Luc Stas tijdens zijn lezing 'Uitdagingen voor de gevangenissen anno 2016' De heer Luc Stas tijdens zijn lezing 'Uitdagingen voor de gevangenissen anno 2016' De heer Luc Stas tijdens zijn lezing 'Uitdagingen voor de gevangenissen anno 2016' Dankwoord van de voorzitter Patrick De Ruwe. De heer Luc Stas tijdens zijn antwoorden op de verschillende vragen van onze leden.

Maandag 10 oktober 2016
Prof. Mia Leijssen, KULeuven
'Zin vinden ondanks levensbeperkingen'.

Voorzitter Patrick Deruwe bij de inleiding van de lezing 'Zin vinden ondanks levensbeperkingen'. Prof. Mia Leijssen tijdens haar lezing 'Zin Vinden ondanks levensbeperkingen'. Prof. Mia Leijssen tijdens haar lezing 'Zin Vinden ondanks levensbeperkingen'. Prof. Mia Leijssen tijdens haar lezing 'Zin Vinden ondanks levensbeperkingen'. Prof. Mia Leijssen tijdens haar lezing 'Zin Vinden ondanks levensbeperkingen'. Voorzitter Patrick Deruwe bij het dankwoord aan Prof. Mia Leijssen. Prof. Mia Leijssen bij de antwoorden op de vraagstelling van onze leden.

Zin vinden ondanks levensbeperkingen.

Prof. dr. Mia Leijssen 

Curriculum vitae

Mia Leijssen is Hoogleraar in de psychologie aan de KU Leuven en ze is psychotherapeut. Haar onderzoek aan KU Leuven is vooral gericht op helpende processen in therapie, existentiële trauma’s, geluk, dankbaarheid en zingeving. Ze is gehuwd, moeder van twee kinderen en grootmoeder van vijf kleinkinderen.

Samenvatting

“Vooral wanneer basisbehoeften als voedsel, onderdak, veiligheid niet vervuld zijn, is zin vinden levensnoodzakelijk.” Deze provocerende stelling is van Victor Frankl (1905-1997) de Weense psychiater die de concentratiekampen overleefde. Gevangenen die een zinvol doel hadden, konden beter konden omgaan met de verschrikkelijke omstandigheden. Frankl toonde aan dat de mens in staat is om boven zijn lijden uit te stijgen door zijn aandacht te verleggen naar iets groters dan het “kleine ik”, zoals de schoonheid in de natuur opmerken, zijn karige proviand delen met een kind, ervaringen noteren om een boek te schrijven...

Onderzoek bij overlevenden van de tsunami illustreert dat er mensen zijn die zich in een slachtofferrol nestelen en anderen die vooral dankbaar zijn dat ze de ramp overleefd hebben. De eerste groep blijft het moeilijk hebben, de tweede groep recupereert snel. De schade die mensen ervaren wordt niet door het trauma op zich bepaald. Zij die zichzelf nieuwe doelen stellen waarmee ze hun leven zinvol proberen te maken, herstellen goed. 

Celbiologisch onderzoek toont dat mensen met een zinvol doel meer antivirale cellen aanmaken dan gelukszoekers. In een hedonistische samenleving cultiveren mensen voornamelijk geluk en levenstevredenheid. Terwijl in een eudaimonische benadering de nadruk ligt op levensdoelen en zingeving. Het verschil tussen die twee wordt bijvoorbeeld uitgedrukt in genieten van lekker eten versus voldoening wanneer je iemand kunt helpen. Beide situaties dragen bij aan welzijn, hebben stressreducerende effecten en een positieve impact op fysieke en mentale gezondheid. De ‘voedingswaarde’ van kortstondig geluk werkt echter minder diepgaand door. Onderzoekers maken de vergelijking met ‘lege calorieën’ die bij hedonistisch welzijn opgenomen worden.  Eudaimonisch welzijn zorgt voor langer werkende voldoening en betere ‘bewapening tegen aanvallen’ die zich onvermijdelijk aandienen op ieders levensweg.  

De grootste beperking voor mensen is de eindigheid van het leven, de dood, voorafgegaan door geleidelijke fysieke aftakeling.  Ouder worden is vooral beladen met negatieve ervaringen wanneer mensen onvoldoende zin vinden in die levensfase.  De kunst bestaat erin om domeinen waarin zin kan gevonden worden uit te breiden. 

Hiervoor richten we ons op bevindingen uit de existentiële en de positieve psychologie.

 

De existentiële benadering  exploreert wat het betekent als mens te leven. Mens-zijn is gekenmerkt door meerdere bestaansdimensies: de fysieke werkelijkheid, het sociale leven, de psychische ervaringswereld, de spirituele beleving.  Positieve psychologie onderzoekt op empirische wijze over welke krachtbronnen mensen beschikken om het bestaan te optimaliseren, probleemsituaties om te buigen tot groeikansen, hoop te vinden in tijden van lijden. Positieve psychologie gaat niet over ‘ontkennen’ van problemen; wel over er op de best mogelijke manier mee omgaan. Zo geeft ze een aanzet tot existentieel welzijn en biedt ze een alternatief voor een negatieve manier van kijken naar probleemsituaties. 

Existentieel welzijn is gericht op bewustzijn van kwetsbaarheden en aanboren van mogelijkheden in de fysieke, sociale, psychische en spirituele bestaansdimensie. Een optimale ontwikkeling veronderstelt voldoende aandacht voor elke bestaansdimensie. 

De lezing belicht vooreerst enkele bijdragen uit de positieve psychologie die relevant zijn voor existentieel welzijn en zingeving. Vervolgens worden de vier bestaansdimensies uitgediept met aandacht voor onderzoeksgegevens die ondersteuning bieden voor de wijze waarop ouderen zin blijven vinden in hun leven en existentieel welzijn ontwikkelen tot op hoge leeftijd. .

 

Referentie

Leijssen, M. (2013). Leven vanuit liefde. Een pad naar existentieel welzijn. Tielt: Lannoo.

Zie ook de kosteloze internationale KU Leuven opleiding: 
Existential Well-being Counseling: A Person-centered Experiential Approach. 
Massive Open Online Course op:
https://www.edx.org/course/existential-well-being-counseling-person-kuleuvenx-ewbcx  

An integration of Positive psychology, Existential and Person-centered Experiential psychotherapy. Theories, attitudes, skills and exercises for personal development and counseling.

Leven vanuit Liefde.

Maandag 3 oktober 2016
Dhr. Bert De Vroey, journalist
'Amerika en zijn presidenten'

Meer dan 560 aanwezige UDL-leden voor de lezing van Dhr. Bert De Vroey: 'Amerika en zijn presidenten' Voorzitter Patrick Deruwe bij de inleiding van de lezing 'Amerika en zijn presidenten'. Dhr. Bert De Vroey bij zijn lezing: 'Amerika en zijn presidenten'. Dhr. Bert De Vroey bij zijn lezing: 'Amerika en zijn presidenten'. Dhr. Bert De Vroey bij zijn lezing: 'Amerika en zijn presidenten'. Dhr. Bert De Vroey bij zijn lezing: 'Amerika en zijn presidenten'. Aandachtige UDL-leden tijdens de lezing. Dhr. Bert De Vroey bij zijn lezing: 'Amerika en zijn presidenten'. Dhr. Bert De Vroey bij zijn lezing: 'Amerika en zijn presidenten'. Dhr. Bert De Vroey bij zijn lezing: 'Amerika en zijn presidenten'. Voorzitter Patrick Deruwe bij het dankwoord voor de lezing van Dhr. Bert De Vroey: 'Amerika en zijn presidenten'. Dhr. Bert De Vroey bij het beantwoorden van de vragen van onze UDL-leden. Dhr. Bert De Vroey bij het beantwoorden van de vragen van onze UDL-leden. Dhr. Bert De Vroey bij het beantwoorden van de vragen van onze UDL-leden.

Maandag 26 september 2016
Eerste lezing van het 40ste academiejaar 2016-2017
Barones Mevrouw Mia Doornaert

'Drie continenten, drie culturen'

 

Ruime belangstelling bij de eerste lezing van het 40ste academiejaar 2016-2017.v Voorzitter Patrick Deruwe bij de inleiding van de lezing 'Drie continenten, drie culturen'. Barones Mevrouw Mia Doornaert tijdens haar lezing: 'Drie continenten, drie culturen'. Barones Mevrouw Mia Doornaert tijdens haar lezing: 'Drie continenten, drie culturen'. Barones Mevrouw Mia Doornaert tijdens het beantwoorden van de talrijke gestelde vragen door onze UDL-leden.