Deze website is deel van www.bruggelokaal.be.

UDL Mededelingen van het secretariaat 44ste Academiejaar 2021-2022

Beste lid van UDL , deelnemer aan het 'Filmforum'

22 november 2021

 

U bent ingeschreven voor het filmforum. Wij starten op maandag 22 november 2021.

Wie de filmtickets nog niet heeft ontvangen, zal die krijgen bij de eerste vertoning.

Daar ieders gezondheid de eerste prioriteit blijft, maken wij met u - in ieders belang - enkele afspraken.

Bij het binnenkomen van de Lumière dragen wij een mondmasker. Wij houden dit aan tot wij op onze plaats zitten en houden dit ook aan tijdens de film. 

Men zal dan ook uw Covid Safe Ticket scannen. Hou het dus a.u.b. klaar, samen met uw identiteitskaart. Zo verloopt dit dan vlot. 

In de filmzalen zijn CO2 meters aanwezig.

Wil zeker vroeg genoeg komen zodat de film op tijd kan beginnen.

En u begrijpt al dat wij enkel personen kunnen toelaten met een geldig Covid Safe Ticket.

 

Wij hopen dat u begrip kunt opbrengen voor deze maatregelen, maar laat u zeker niet afschrikken.

 

Wij zien er naar uit om u te verwelkomen.

 

Voor het bestuur

Lut Stevens, verantwoordelijke voor het filmforum

 

Beste lid van UDL,
deelnemer aan de cursus 'Brugs Vierluik'
7 december 2021

Beste lid van UDL

U bent ingeschreven voor de cursus Brugs Vierluik.

De gezondheidsmaatregelen die genomen zijn door het Grootseminarie laten niet meer toe om de twee volgende lezingen van het Brugs Vierluik op 9 december en 16 december 2021 te laten plaatsvinden. Met spijt in het hart moeten wij deze beslissing nemen. We bekijken nog of we een oplossing kunnen vinden om de twee overige lezingen op een later tijdstip te laten plaatsvinden.

Wij danken u alvast voor uw aanwezigheid op de vorige lezingen en wensen u een gezond eindejaar toe.  

Voor het bestuur

José De Backer, verantwoordelijke voor de cursus Brugs Vierluik

 

 

U bent ingeschreven voor de cursus 'Brugs Vierluik'.  
Wij starten op donderdag
18 november 2021.

Daar ieders gezondheid de eerste prioriteit blijft, maken wij met u - in ieders belang - enkele afspraken.

- Bij het binnenkomen van het Grootseminarie dragen wij een mondmasker. Wij houden dit aan gedurende de lezing en bij de koffie nemen wij het enkel weg nadat wij neerzitten aan tafel.

- Men zal dan ook uw Covid Safe Ticket scannen. Hou het dus a.u.b. klaar, samen met uw identiteitskaart. Zo verloopt dit dan vlot. 

- In het auditorium is een CO2 meter aanwezig. We zullen die minutieus in het oog houden en indien nodig de ramen openzetten. Daardoor kan het frisser worden in de zaal. Hou er rekening mee.

- Wil zeker vroeg genoeg komen zodat de lezing op tijd kan beginnen.
En u begrijpt al dat wij enkel personen kunnen toelaten met een geldig Covid Safe Ticket.
 
Wij hopen dat u begrip kunt opbrengen voor deze maatregelen, maar laat u zeker niet afschrikken.
 
Wij zien er naar uit om u te verwelkomen.
 
Voor het bestuur
José De Backer, verantwoordelijke voor de cursus ‘Brugs Vierluik’
.

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Beste deelnemers aan de cursus kunstgeschiedenis oktober 2021,

Ja, eindelijk, het is zover…

Op donderdag 7 oktober 2021 start UDL-Brugge vzw weer op met de eerste les van de cursus kunstgeschiedenis(CKG).

Er worden een 90-tal deelnemers verwacht in de aula van het Grootseminarie. Dat is heel wat. Daarom enkele afspraken in verband met de veiligheid.

- We gaan ervan uit dat iedere deelnemer  gevaccineerd is en beschikt over een Covid Safe pas.
We zijn niet bevoegd om dit te controleren maar we verwachten wel dat het zo is.

Als je je ziek voelt,  jammer, maar blijf dan liever thuis.

- Mondmaskerplicht is er niet meer, maar als je je  veiliger voelt met, draag gerust  je mondkapje.

- In de aula is een CO2-meter geïnstalleerd; we zullen die minutieus in het oog houden en indien nodig de ramen openzetten. Daardoor kan het frisser worden in de zaal. Hou er rekening mee.

Als we ons allemaal aan die beperkte maatregelen houden, zorgen we samen voor een veilige omgeving voor onszelf en voor ieder ander.

Alvast hartelijk dank om hiermee rekening te houden en een interessante cursus toegewenst.

Tot donderdag.

Voor het bestuur
Hugo Brabant, verantwoordelijke  cursus kunstgeschiedenis.

 

 
 
 
 

Mededeling van het bestuur   -   19 augustus 2021

Beste lid van UDL,                                                  

Wij hebben UDL lang moeten missen. De pandemie heeft het onmogelijk gemaakt om onze activiteiten in het voorbije academiejaar te organiseren want bovenaan stond de gezondheid van ons allemaal. Nu de vaccinatie een feit is en de gezondheidsvoorschriften meer mogelijk maken, heeft het bestuur een aangepast programma uitgewerkt. De lezingen zullen wegens de onzekerheid omtrent de covidreglementering dit jaar niet georganiseerd worden.  De volgende activiteiten zullen wél georganiseerd worden in het najaar: Kunstgeschiedenis, het Brugs Vierluik en het Filmforum. Uiteraard zullen wij rekening houden met de geldende normen op dat momentwe moeten o.a. de capaciteitsnormen van de locaties volgen. Daarom kunt u naast het Filmforum inschrijven voor slechts één cursus. Voor de inschrijfprocedure verwijs ik naar de laatste rubriek (Mededelingen van het secretariaat). De andere activiteiten worden beschreven in de tweede Nieuwsbrief van december. Ook vragen wij dit jaar uitzonderlijk een lidmaatschapsbijdrage van 5 euro. 

We hopen dat we elkaar weer kunnen ontmoeten in de best mogelijke omstandigheden. Niettegenstaande de voorzorgsmaatregelen geloven wij dat dit aangepaste UDL-jaar deugd zal doen.

In naam van het bestuur
Patrick Deruwe, voorzitter.   

 
 

Mededelingen van het secretariaat

1. Vernieuwen lidmaatschap voor de huidige leden - uitzonderlijk voor dit academiejaar

De leden die tot nu toe effectief lid waren kunnen hun lidmaatschap hernieuwen door de lidmaatschapsbijdrage te storten tussen 25 augustus en 10 september
Dit houdt in dat de huidige leden die na 10 september 2021 het lidgeld nog zouden storten automatisch op de wachtlijst terechtkomen.
Stort dus de lidmaatschapsbijdrage onmiddellijk na ontvangst van Nieuwsbrief 1.
De lidmaatschapsbijdrage voor het academiejaar 2021-2022 bedraagt € 5, te storten op rekening:
BE64 4752 1384 0152 van UDL-Brugge, 8000 Brugge.
Vermeld steeds de code, uw lidnummer en uw volledige naam (zoals hieronder aangegeven).
De lidkaart wordt u dan later bezorgd.

LDG651      Lid(nr.) …    (Naam en Voornaam) …

2. Procedure inschrijving voor de cursussen Kunstgeschiedenis of het Brugs Vierluik en het Filmforum

Enkel de leden die hun lidmaatschap hernieuwd hebben (zie punt 1) kunnen inschrijven voor één cursus en het Filmforum.

Hoe inschrijven?

  1. U meldt aan het UDL-secretariaat dat u kandidaat bent voor een bepaalde cursus en eventueel het Filmforum vanaf 6 september tot en met 17 september.
  2.  
  3. U krijgt van het secretariaat de melding dat u al dan niet toegelaten wordt. Als u bevestiging krijgt van uw inschrijving, betaalt u zo snel mogelijk het inschrijvingsgeld op de rekening : 

BE 64 4752 1384 0152 van UDL-Brugge vzw, 8000 Brugge.

Secretariaat UDL-Brugge
T
elefoon: 050 39 35 20
Bij voorkeur een e-mail naar:  udl.secretariaat@gmail.com

Adres briefwisseling:
Lauwers Maurice
UNIVERSITEIT DERDE LEEFTIJD vzw
Gistelse Steenweg 142 bus 07.02, 8200 Sint-Andries


Bezoek onze website, ook voor verdere info over privacyverklaring en verzekering:  www.udlbrugge.brugseverenigingen.be

 

 

Zeker te noteren voor 2022

Concrete informatie van elke hieronder vermelde activiteit zult u vinden in Nieuwsbrief 2 die in de maand december 2021 verschijnt.

Denkatelier
Muziekgeschiedenis: Antieke thema’s in de West-Europese muziek (em. Prof. I. Bossuyt)
Wanneer? 4 – 11 – 18 februari  en 11 maart 2022
Geschiedenis: De geschiedenis van Duitsland (de heer  Geert van Istendael)
Wanneer? 3 – 10 februari en 10 – 17 maart 2022
Daguitstappen en wandelingen

Reizen (zie programmaboekje 1 - 43ste Academiejaar 2019-2020)
Armenië13 tot 22 september 2022. Volgeboekt en wachtlijst.
Slovenië-Istrië: 6 tot 15 juni 2022.

Reisverantwoordelijke: Stef D’haene, tel. 050 39 16 09 / E-mailadres: stefaan.d.haene@telenet.be

 
 

 

 

 

Maandag 31 mei 2021
Bericht aan alle UDL-leden en kandidaat-leden.

 
 
 
 

 

 

Mededeling namens het voltallige UDL-bestuur Brugge vzw
Aan alle leden en kandidaat-leden - 2 april 2021

 
 

 

 

Mededeling van het bestuur - 17 december 2020 !

 
 
 
 

 

 

BELANGRIJKE MEDEDELING VAN 
HET BESTUUR - 18 oktober 2020

 
 

 

 

 

Bestuursvergadering UDL-Brugge vzw

8 september 2020

Op de bestuursvergadering van 8 september 2020 werd een cheque, ter waarde van

€ 1000, officieel overhandigd aan vertegenwoordigers van
de MS Liga Brugge – Oostkust.

Jaarlijks wordt die cheque voor het 'goede doel' gekoppeld aan de opbrengst van het UDL-feest, dat dit jaar had moeten doorgaan op 2 april 2020. Door corona werd dit feest uiteraard afgelast. Toch hield het bestuur eraan dit bedrag te overhandigen.

Op de foto zie je hoe onze penningmeester de cheque overhandigt aan Guido Woucters (penningmeester).

 

Op de foto onderaan:

Johan Michielssens (secretaris, links op de foto), Lieve Mus (voorzitter, midden op de foto) en Guido Woucters (penningmeester, rechts op de foto).

 
 

 

 

BELANGRIJKE MEDEDELING ! ! !
7 augustus 2020

 
 
 

UDL Mededelingen 44ste Academiejaar 2020-2021

BELANGRIJKE MEDEDELING ! ! !
10 juni 2020

 
 
 

 

 

 

 

 

NIEUWE MEDEDELING

28 maart 2020 !

Na het horen van de laatste regeringsmededelingen i.v.m. de Corona-pandemie en na overleg met het bestuur worden ook de THEMAWANDELINGEN geannuleerd. De terugbetalingen zullen uitgevoerd worden.

Met de groeten,
zorg goed voor jezelf en voor elkaar !

Het bestuur van UDL-Brugge vzw

 

 

BELANGRIJKE MEDEDELING

Geacht lid van UDL- Brugge vzw

Als gevolg van de recente evolutie van het coronavirus heeft het bestuur van UDL-Brugge vzw besloten om de lezingen van maandag 16 maart en maandag 23 maart, het ledenfeest, de daguitstappen en het denkatelier te annu-leren. 

De themawandelingen worden voorlopig niet geannuleerd. De betrokken UDL-leden zullen hiervan tijdig op de hoogte gebracht worden. 

De inschrijvingsgelden van de daguitstappen zullen terugbetaald worden. 

De sponsoring van het goede doel blijft behouden en de cheque zal overhandigd worden aan de organisatie op de openingslezing op maandag 28 september 2020. Wie dit toch wil, kan zijn kaart inleveren tegen terugbetaling van 10 euro, enkel op maandag 28 september.

UDL kan met een meer kwetsbaar publiek niet tegen de stroom in roeien. Het is wellicht de meest verstandige en voorzichtige beslissing senioren niet onnodig samen te brengen.

Wij hopen dat u begrip heeft voor deze beslissing. Dit is een uitzonderlijke situatie die uitzonderlijke maatregelen vereist.

Een vriendelijke groet

Het Bestuur

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Kerst- en Nieuwjaarswensen 2019 -2020

 

 
 

UDL Mededelingen van het secretariaat 2019-2020 Tweede Semester

ACADEMIEJAAR 2019-2020 TWEEDE SEMESTER   

Academiejaar 2020 - 2021

Het bestuur is nu al bezig met de voorbereiding van het         volgende academiejaar.

De leden zullen het nieuw Programmaboekje 1 

2020-2021 midden augustus 2020 ontvangen.

Het bestuur nodigt u uit niet te dralen met het hernieuwen van uw lidmaatschap en te letten op de uiterste inschrijvingsdatum, zodat u uw lidmaatschap kan behouden. U kunt vanaf dan ook een keuze maken uit de bijkomende activiteiten.

Nieuwe leden

Iedereen die de leeftijd van 60 jaar bereikt heeft kan zich als kandidaat-lid laten registreren. 

 

Om zich te laten registreren dient men contact op te nemen met het secretariaat. Dit kan schriftelijk, telefonisch of per e-mail met opgave van volgende gegevens: uw naam en (officiële) voornaam, uw volledig adres, uw telefoonnummer, uw geboortedatum en uw e-mailadres.

Na ontvangst van deze gegevens bekomt u een lidmaat-schapsnummer en uw naam wordt toegevoegd aan de wachtlijst van de kandidaat-leden.

Na elk academiejaar zijn er leden die hun lidmaatschap niet hernieuwen. De kandidaat-leden kunnen dan de vrijgekomen plaatsen innemen volgens hun rangorde op de wachtlijst.

Tel. 050 39 35 20 – elke werkdag tussen 9 en 11 uur.

E-mail:  udl.secretariaat@gmail.com

Mededelingen van het secretariaat

 

1. Algemene mededelingen

- Alle activiteiten die UDL-Brugge vzw organiseert zijn enkel toegankelijk voor de leden.

- Het lidmaatschap is persoonlijk, de lidkaart kan niet doorgegeven worden aan derden.

Bij elke lezing moet de lidkaart spontaan getoond worden aan de bestuursleden die instaan voor het onthaal aan de ingang van de zaal.

- Gelieve bij elk contact met het secretariaat en met de penningmeester uw lidnummer te vermelden.

- Gebruik per lid én per activiteit een afzonderlijk overschrijvingsformulier. Vermeld telkens de code van de activiteit, uw lidmaatschapsnummer en uw volledige naam. Wanneer u en uw partner zich inschrijven voor het lidmaatschap of voor eenzelfde activiteit, mag één overschrijvingsformulier gebruikt worden, mits ver-melding van de code, uw beide lidmaatschapsnummers en uw beide volledige namen.

- Intekenen voor een gedeelte van een cursus of voor één film is niet mogelijk.

- Voor alle activiteiten wordt de datum van ontvangst van de storting weerhouden voor de rangschikking. Indien alle beschikbare plaatsen ingenomen zijn, wordt een wachtlijst aangelegd volgens hetzelfde principe.

2. Wijzigingen

Gelieve elke wijziging van adres, telefoonnummer, nummer van bankrekening of e-mailadres mee te delen aan het secretariaat.

3. Terugbetalingen en annuleringen

De geprogrammeerde activiteiten brengen steeds vaste kosten en engagementen met zich mee. Annuleringen veroorzaken dan ook bijkomende kosten.

De inschrijvingsbijdragen voor cursussen, filmforum en UDL-ledenfeest worden niet terugbetaald.

- Annulering daguitstappen:

Bij annulering wordt er altijd € 5 administratieve kosten aangerekend. 

Wanneer er geen wachtlijst (meer) is krijgen de leden die als effectieve deelnemer gerangschikt zijn om de dag-uitstap mee te maken maar hun deelname moeten annuleren, de helft van het inschrijvingsgeld terugbetaald indien de annulering minstens 5 dagen vóór de datum van de daguitstap gemeld wordt.

Wanneer de annulering minder dan 5 dagen vóór de daguitstap geschiedt, dan wordt het inschrijvingsgeld niet terugbetaald. 

De leden die op de wachtlijst blijven staan en dus de reis niet kunnen meemaken, worden integraal terugbetaald.

De terugbetaling geschiedt nadat de daguitstap heeft plaatsgevonden.  

- Annulering bij themawandelingen

Bij annulering voor een themawandeling wordt het bedrag enkel terugbetaald indien iemand van de wacht-lijst de vrijgekomen plaats heeft kunnen innemen.

De terugbetaling geschiedt eveneens nadat de wandeling heeft plaatsgevonden.

- Annulering meerdaagse buitenlandse reizen

Bij annulering door een gunstig gerangschikte deelnemer wordt er steeds € 10 administratieve kosten aangerekend. Indien de annulering geschiedt na ontvangst van de reisbrochure wordt er bijkomend € 10 afgehouden van het inschrijvingsgeld.

Voor de terugbetaling van de reissom, betaald aan het reisagentschap, moet de eigen annuleringsverzekering of de verzekering van het reisagentschap aangesproken worden.

De kandidaten op de wachtlijst krijgen het gestorte inschrijvingsgeld integraal terugbetaald.

In uitzonderlijke gevallen kan het bestuur een anders-luidende beslissing nemen.

4. Opzeggen van het UDL–lidmaatschap

Het bestuur vraagt nadrukkelijk dat diegenen die op het einde   van  het  academiejaar   hun   lidmaatschap  niet wensen te hernieuwen, hun beslissing zouden mededelen aan het secretariaat (schriftelijk, telefonisch, via e-mail).

Dit voorkomt overbodig werk en biedt de mogelijkheid aan kandidaat-leden van de wachtlijst om effectief lid te worden. Vermeld telkens uw naam en lidnummer.

5. Verzekering – Bestuursverantwoordelijkheid

- Het bestuur is niet verantwoordelijk voor eventuele ongevallen en schadegevallen ter gelegenheid van of tijdens de activiteiten die UDL organiseert.

- Het bestuur is niet verantwoordelijk voor de vestiaire tijdens de lezingen, de cursussen, de filmvoorstellingen, het ledenfeest, e.d.

- De deelnemende leden zijn verzekerd voor lichamelijke schade bij ongevallen tijdens daguitstappen, thema-wandelingen en fietstochten.

- Bij de meerdaagse buitenlandse reizen is er voor de deelnemers een afzonderlijke regeling die hen telkens vooraf wordt medegedeeld.

- Door het betalen van de lidmaatschapsbijdrage en/of het storten van het inschrijvingsgeld voor een activiteit aanvaarden de leden de regeling die het bestuur van UDL-Brugge vzw ter zake heeft vastgelegd.

6. Suggesties

De leden kunnen steeds suggesties doen in verband met sprekers, bepaalde onderwerpen of bijkomende activi-teiten. Richt u hiervoor tot de voorzitter of tot een bestuurslid.

 Secretariaat UDL-Brugge vzw

 Telefoon: 050 39 35 20   (op werkdagen tussen 9 en 11 uur)

 E-mailadres:  udl.secretariaat@gmail.com

 Adres briefwisseling:

 Universiteit Derde Leeftijd-Brugge vzw
 Lokaal Dienstencentrum Welzijn
 Barrièrestraat 13, 8200 Brugge

 Rekeningnummer:  

 BE64 4752 1384 0152 

 BIC KREDBEBB 
 UDL-Brugge vzw     8000 Brugge

Bezoek onze website:   www.udlbrugge.brugseverenigingen.be

 

 

UDL Mededelingen van het secretariaat 43ste Academiejaar - werkjaar 2019-2020

Voorwoord

Geachte mevrouw, mijnheer,

Begin januari 2019 werd in Brugge het startschot gegeven voor een nieuwe legislatuur. De partijen van onze coalitie staken de koppen bij elkaar en kwamen tot een consensus over een beleidsplan voor de komende 6 jaar.
Op liefst 24 locaties in de 
stad én de deelgemeenten ging het college van burgemeester en schepenen langs om de beleidspunten voor te stellen en af te toetsen bij de bevolking. 
We kregen niet alleen veel vragen en suggesties, maar 
ook hele goeie reacties. 

Dat belooft alvast voor de toekomst.

Een greep uit het aanbod:

Als stadsbestuur zijn we ervan bewust dat we de vergrijzing van de bevolking niet kunnen negeren en daarom gaan wij voor een leeftijdsvriendelijkestad.
Voor wat betreft mobiliteit gaan wij in dialoog met De Lijn voor een openbaar vervoer ‘op maat’ van iedere gebruiker. 
De VAB-Mobiliteitsbarometer van maart 2019 wees uit dat 50-plussers zich hoofdzakelijk verplaatsen om andere mensen te ontmoeten.  In het kader van ‘Vierkant tegen eenzaamheid’ is mobiliteit dus ook een belangrijk gegeven.
Om een toegankelijk openbaar domein te bekomen werven wij een toegankelijkheid-sambtenaar aan, die ons adviezen zal geven hoe we de openbare gebouwen, de fiets- en voetpaden, de recreatieplaatsen … dienen in te richten.
We bouwen ook verder aan een efficiënte, klantvriendelijke en klantgerichte dienstverlening, zowel voor de binnenstad als voor alle deelgemeenten.  
Voor minder mobiele mensen voeren we dienstverlening aan huis in en we onderzoeken waar nood is aan nieuwe vormen van dienstverlening, zoals bijvoorbeeld een mobiel loket.
We gaan ook het toegankelijk publiek sanitair in Brugge en deelgemeenten optimaliseren waar mogelijk in samenwerking met de handelaars.
Voor alle senioren zullen, naar goede gewoonte, voldoende informatie- en ontmoetingsmogelijkheden georganiseerd worden.
In ieder geval: wij hebben als beleid de wijsheid niet in pacht! Meten is weten!
Om als lokaal bestuur een idee te krijgen hoe senioren met thema's zoals huisvesting, buurtkenmerken, mobiliteiteenzaamheidonveiligheidhulpverleninggezondheid, maatschappelijke participatie,… omgaan, is cijfermateriaal nodig.
Daarvoor gaan wij, in navolging van eerdere edities ook weer aan de slag met onze seniorenadviesraad voor de opmaak van een seniorenbehoeftenonderzoek.
Met de resultaten kunnen wij, beleidsmakers,aan de slag voor de komende jaren.

Ik wens jullie alvast een uitzonderlijk academiejaar toe.

Zeer genegen, 
Martine Matthys, Schepen van Seniorenparticipatie

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beste leden van UDL-Brugge
 
Welkom bij Universiteit Derde Leeftijd Brugge.

Goed nieuws! 

In welk domein u ook wilt bijleren, UDL biedt u een gevarieerd programma aan. 
Aan de trouwe leden wens ik opnieuw een verrijkend jaar toe.
Voor de pas toegetreden leden is UDL een nieuwe ervaring: een academiejaar met veel mogelijkheden  tot vorming door het volgen van onze lezingen door deskundigen in diverse vakgebieden, cursussen, lectuur, uitstappen en reizen. 
Hierbij is het aspect ontmoeting in een vriendschappelijke sfeer van groot belang. 

Samen met het bestuur wens ik u alvast een boeiend  43steacademiejaar toe.

Patrick Deruwe, Voorzitter

 
 
 
DE REIZEN NAAR SLOVENIË EN ISTERIË 
EN ARMENIË ZIJN VOLGEBOEKT !
(29 augustus 2019).
 
 
 

 

 

Mededelingen van het secretariaat 

43ste Academiejaar - werkjaar 2019-2020

1. Vernieuwen lidmaatschap voor de huidige leden

De leden die vorig academiejaar effectief lid waren kunnen – bij voorrang - hun lidmaatschap hernieuwen door     de    lidmaatschapsbijdrage     te     storten     vóór
09 september 2019 (uiterste datum van inschrijving en verval van het voorrecht).
Vanaf 10 september 2019 worden de geregistreerde kandidaat-leden aangeschreven en krijgen zij de kans om effectief lid te worden. Zij nemen de niet-ingenomen plaatsen in.
Dit houdt in dat de huidige leden die na 09 september 2019 het lidgeld nog zouden storten automatisch op de wachtlijst terecht komen. 
Stort dus de lidmaatschapsbijdrage onmiddellijk na ontvangst van het programma-boekje 1 2019-2020.
De lidmaatschapsbijdrage voor het academiejaar 2019-2020 bedraagt 53 euro, te storten op rekening:
BE64 4752 1384 0152 van UDL-Brugge, 8000 Brugge.
Vermeld steeds de code, uw lidnummer en uw volledige naam (zoals hieronder aangegeven)   

LEZ634      Lid(nr.) …   (Naam en voornaam) …

U vindt een overschrijvingsformulier in het program-maboekje, maar u kunt uiteraard ook betalen via PC-banking.
Na ontvangst van de bijdrage krijgt u midden september een lidkaart toegestuurd.

2. Voor de geregistreerde kandidaat-leden

De geregistreerde kandidaat-leden krijgen het Programmaboekje toegestuurd vanaf 09 september 2019 volgens hun rangorde van inschrijving op de wachtlijst en naargelang de beschikbare plaatsen.
Zij kunnen vanaf dan effectief lid worden door storting van € 53 op de bankrekening van UDL-Brugge. Vermeld ook in de mededelingen van uw storting de code LEZ634, uw lidnummer en uw naam en voornaam zoals hierboven aangegeven.
U ontvangt tijdig uw lidkaart die u moet tonen aan de bestuursleden die het onthaal verzorgen aan de inkom van de zaal, telkens u een lezing wenst bij te wonen. 
Uw lidmaatschap geeft u het recht op het bijwonen van 15 lezingen die plaatsvinden tussen eind september en eind maart, telkens op een maandagnamiddag om 14.30 uur stipt, in de Ambassadeurszaal van de site Oud Sint-Jan in Brugge.
Daarnaast kan elk effectief lid – mits betaling van het gevraagde bedrag – deelnemen aan alle andere activiteiten die UDL-Brugge organiseert en die u terugvindt in dit programmaboekje.

3. Voor de geïnteresseerde personen. Hoe lid worden?

Iedereen die de leeftijd van 60 jaar bereikt heeft kan lid worden van UDL-Brugge. Dit is de enige voorwaarde.
Wie lid wil worden dient zich eerst  te laten registreren als kandidaat-lid.
Neem telefonisch, schriftelijk of via e-mail contact op met het secretariaat en geef volgende gegevens door:

  • naam en (officiële) voornaam
  • volledig adres (straat, nummer, brievenbusnummer, postcode, gemeente)
  • telefoonnummer
  • geboortedatum
  • e-mailadres

U bekomt een lidmaatschapsnummer en u wordt op de wachtlijst van de kandidaat-leden geplaatst. Al naar gelang er plaatsen vrijkomen, kunt u effectief lid worden. U wordt daarvan tijdig ingelicht. Omdat de wachtlijst behoorlijk lang is kan de wachttijd om effectief lid te worden oplopen tot 2 jaar.
Door u in te schrijven als kandidaat-lid geeft u de toelating aan het secretariaat van UDL-Brugge om uw persoonlijke gegevens op te slaan in het ledenbestand (zie ook punt 7. Privacy).

4. Algemene mededelingen

- Alle activiteiten die UDL-Brugge organiseert zijn enkel toegankelijk voor de leden.
-  Het lidmaatschap is persoonlijk, de lidkaart mag niet doorgegeven worden aan derden.
Bij elke lezing moet de lidkaart spontaan getoond worden aan de bestuursleden die instaan voor het onthaal aan de ingang van de zaal.
-  Gelieve bij elk contact met het secretariaat en met de penningmeester uw lidnummer te vermelden.
- Gebruik per lidén per activiteit een afzonderlijk overschrijvingsformulier. Vermeld telkens de code van de activiteit, uw lidmaatschapsnummer en uw volledige naam. Wanneer u en uw partner zich inschrijven voor het lidmaatschap of voor eenzelfde activiteit, mag één overschrijvingsformulier gebruikt worden, mits vermelding van de code, uw beide lidmaatschapsnummers en uw beide volledige namen.
- Intekenen voor een gedeelte van een cursus of voor één film is niet mogelijk.
- Voor alle activiteiten wordt de datum van ontvangst van de storting weerhouden voor de rangschikking. Indien alle beschikbare plaatsen ingenomen zijn, wordt een wachtlijst aangelegd volgens hetzelfde principe.

5. Wijzigingen

Verzoek elke wijziging van adres, telefoon-nummer, bankrekening-nummer of e-mailadres te willen melden aan het secretariaat.  

6. Terugbetalingen en annuleringen

De inschrijvingsbijdragen voor cursussen, filmforum en  UDL-ledenfeest worden niet terugbetaald.
Voor de meerdaagse buitenlandse reizen heeft het bestuur volgende regeling uitgewerkt.
Het organiseren van een reis brengt steeds engagementen en vaste kosten met zich mee en annuleringen veroorzaken steeds bijkomende onkosten.
Bij annulering door een gunstig gerangschikte deelnemer wordt er steeds € 10 administratieve kosten aangerekend.
Indien de annulering geschiedt na ontvangst van de uitgebreide reisbrochure wordt er bijkomend € 10 afgehouden van het inschrijvingsgeld.
Voor de terugbetaling van de reissom, betaald aan het reisagentschap, moet de eigen annuleringsverzekering aangesproken worden.
De kandidaat-leden die op de wachtlijst zijn blijven staan en dus de reis niet kunnen meemaken, worden hiervan tijdig verwittigd en krijgen hun inschrijvingsgeld integraal terugbetaald.
De terugbetaling geschiedt nadat de reis heeft plaatsgevonden.
De regeling van de terugbetalingen bij de daguitstappen en themawandelingen wordt vermeld in het Programmaboekje 2 dat in december verschijnt.
In uitzonderlijke gevallen kan het bestuur een andersluidende beslissing nemen.

7. Privacy verklaring

UDL-Brugge respecteerde in het verleden steeds de privacy van de leden en zal dit in de toekomst onverminderd blijven doen.
     1° Hoe hebben wij uw gegevens gekregen?
U hebt u telefonisch of per e-mail gemeld op het secretariaat in verband met een lidmaatschap bij UDL-Brugge.
Om u als lid of kandidaat-lid te laten registreren,  hebt u uw persoonlijke gegevens, zoals naam en voornaam, adres, telefoonnummer, geboortedatum en e-mailadres, aan het secretariaat meegedeeld om verdere communicatie tussen u en de vereniging mogelijk te maken. 
Met dat doel hebt u aan UDL-Brugge toelating verleend om deze persoonlijke gegevens in het ledenbestand van UDL-Brugge op te slaan,
     2° Verwerking van deze gegevens
Er wordt steeds zeer zorgvuldig omgegaan met de gegevens die u meedeelde en de opslag ervan is beveiligd.
Deze gegevens worden uitsluitend gebruikt door en binnen het bestuur van UDL-Brugge en worden aan geen andere personen of andere instanties of organisaties doorgegeven.
Ze worden ook geenszins voor commerciële doeleinden aangewend.
E-mailberichten worden u enkel toegestuurd uit noodzaak om een optimale dienstverlening ten uwen opzichte te kunnen garanderen (bv. bij wijziging van een activiteit waarvoor u ingeschreven bent).
De e-mailberichten worden steeds in BCC verstuurd zodat uw gegevens voor anderen verborgen blijven.
U kunt steeds navraag doen over welke gegevens het secretariaat van UDL-Brugge van u bezit en u kunt ze steeds laten wijzigen.
     3° Uitschrijven
UDL-Brugge verbindt zich ertoe de gegevens niet langer bij te houden dan 3 jaar na beëindiging van het lidmaatschap. Bij het stopzetten van het lidmaatschap kunt u steeds vragen uw gegevens uit het ledenbestand van UDL-Brugge te verwijderen.
Mocht u vragen hebben of een klacht over de verwerking van uw persoonlijke gegevens, dan vragen wij u contact op te nemen met het secretariaat (udl.secretariaat@gmail.com of 050/39.35.20 op werkdagen tussen 9 uur en 11 uur).

8. Opzeggen van het UDL–lidmaatschap

Wie op het einde van het werkjaar zijn/haar lid-maatschap niet wenst te verlengen, verwittigt tijdig het secretariaat (schriftelijk, telefonisch, via e-mail).
Dit voorkomt overbodig werk en biedt kansen aan de kandidaat-leden om effectief lid te worden. Vermeld uw naam en lidnummer.

9. Verzekering – Bestuursverantwoordelijkheid

- Het bestuur is niet verantwoordelijk voor eventuele ongevallen en schadegevallen ter gelegenheid van of tijdens de activiteiten die UDL-Brugge organiseert.
- Het bestuur is niet verantwoordelijk voor de vestiaire tijdens de lezingen, de cursussen, de filmvoorstellingen, het ledenfeest, e.d.
- De deelnemende leden zijn verzekerd voor lichamelijke schade bij ongevallen tijdens daguitstappen, thema-wandelingen en fietstochten.
- Bij de meerdaagse buitenlandse reizen is er voor de deelnemers een afzonderlijke regeling die hen telkens vooraf wordt medegedeeld.
- Door het betalen van de lidmaatschapsbijdrage en/of het storten van het inschrijvingsgeld voor een activiteit aanvaarden de leden de regelgeving die het bestuur van UDL-Brugge terzake heeft vastgelegd. 

  Secretariaat UDL-Brugge
  Telefoon: 050 39 35 20 (op werkdagen tussen 9 en 11 uur)
  E-mailadres:  udl.secretariaat@gmail.com

  Adres briefwisseling:
  Lokaal Dienstencentrum Welzijn
  Barrièrestraat 13, 8200 Brugge

  Rekeningnummer:   BE64 4752 1384 0152  
                                           BIC KREDBEBB                                           

                                           UDL-Brugge    8000 Brugge
  Bezoek onze website: www.udlbrugge.brugseverenigingen.be

 
 
 

 

Belangrijke mededeling van het UDL-Bestuur
 

Lees aandachtig de hiernavolgende mededelingen met betrekking tot het hernieuwen van uw lidmaatschap.

Omwille van de vele aanvragen voor lidmaatschap is het bestuur genoodzaakt het aantal leden per academiejaar te beperken tot 1000, zoals dit reeds het geval was in de voorbije academiejaren.
Er is een wachtlijst voor de kandidaat-leden en iedereen die zich als lid laat registreren komt op die wachtlijst terecht.
De leden van het academiejaar 2018-2019 krijgen voorrang op de kandidaat-leden om hun lidmaatschap te hernieuwen.
Het bestuur nodigt u uit niet te dralen met het hernieuwen van uw lidmaatschap.

De huidige leden behouden hun voorrang op de kandidaat-leden tot en met 09 september 2019.  Stort dus vóór deze datum uw lidmaatschaps-bijdrage om zeker te zijn dat u volgend academiejaar uw lidmaatschap behoudt.

Wie na 9 september het lidgeld stort komt onvermijdelijk op de wachtlijst terecht en moet dus wachten tot er weer plaatsen vrijkomen om aan te sluiten. 
Immers, vanaf 10 september worden de geregistreerde kandidaat-leden aangeschreven om de vrijgekomen plaatsen in te nemen volgens hun rangorde van inschrijving op de wachtlijst.

Het bestuur vraagt nadrukkelijk het secretariaat te verwittigen wanneer u uw lidmaatschap niet wenst te hernieuwen. U kunt dit telefonisch doen (050/39 35 20 – op weekdagen tussen 9 u. en 11 u.), schriftelijk of per
e-mail.

Een reden hoeft u niet op te geven. Maar u voorkomt daarmee overbodig werk en u biedt meteen de gelegenheid aan een kandidaat-lid om zich effectief aan te sluiten.
Het bestuur dankt u voor uw begrip en ziet u graag terug op de eerste lezing eind september e.k.

 

 

 

 

 
 
 
 

**********************************************

Nieuwjaarswensen voor 2018

 

UDL Mededelingen van het secretariaat

ACADEMIEJAAR 2017-2018  - TWEEDE SEMESTER

Het bestuur is nu al bezig met de voorbereiding van het volgende academiejaar.
De leden zullen het nieuw Programmaboekje 1 2018-2019 midden augustus 2018 ontvangen.

Het bestuur nodigt u uit niet te dralen met het hernieuwen van uw lidmaatschap en te letten op de uiterste inschrijvingsdatum, zodat u uw lidmaatschap kan behouden. U kunt vanaf dan ook een keuze maken uit de bijkomende activiteiten.

Nieuwe leden

Iedereen die de leeftijd van 60 jaar bereikt heeft kan zich als kandidaat-lid laten registreren. Om zich te laten registreren dient men contact op te nemen met het secretariaat. Dit kan schriftelijk, telefonisch of per e-mail met opgave van volgende gegevens: uw naam en (officiële) voornaam, uw volledig adres, uw telefoonnummer, uw geboortedatum en uw e-mailadres.

Na ontvangst van deze gegevens bekomt u een lidmaat-schapsnummer en uw naam wordt toegevoegd aan de wachtlijst van de kandidaat-leden.

Na elk academiejaar zijn er leden die hun lidmaatschap niet hernieuwen. De kandidaat-leden kunnen dan de vrijgekomen plaatsen innemen volgens hun rangorde op de wachtlijst.

Tel. 050 39 33 40 – elke werkdag tussen 9 en 11u.
E-mail:  udl.secretariaat@gmail.com

Mededelingen van het secretariaat

1. Algemene mededelingen

- Alle activiteiten die UDL-Brugge organiseert zijn enkel toegankelijk voor de leden.
- Het lidmaatschap is persoonlijk, de lidkaart kan niet doorgegeven worden aan derden.
- Bij elke lezing moet de lidkaart spontaan getoond worden aan de bestuursleden die instaan voor het onthaal aan de ingang van de zaal.
- Gelieve bij elk contact met het secretariaat en met de penningmeester uw lidnummer te vermelden.
- Gebruik per lid én per activiteit een afzonderlijk overschrijvingsformulier. Vermeld telkens de code van de activiteit, uw lidmaatschapsnummer en uw volledige naam. Wanneer u en uw partner zich inschrijven voor het lidmaatschap of voor eenzelfde activiteit, mag één overschrijvingsformulier gebruikt worden, mits ver-melding van de code, uw beide lidmaatschapsnummers en uw beide volledige namen.
- Intekenen voor een gedeelte van een cursus of voor één film is niet mogelijk.
- Voor alle activiteiten wordt de datum van ontvangst van de storting weerhouden voor de rangschikking. Indien alle beschikbare plaatsen ingenomen zijn, wordt een wachtlijst aangelegd volgens hetzelfde principe.

2. Wijzigingen

Gelieve elke wijziging van adres, telefoonnummer, nummer van bankrekening of e-mailadres mee te delen aan het secretariaat.

3. Terugbetalingen en annuleringen

De geprogrammeerde activiteiten brengen steeds vaste kosten en engagementen met zich mee. Annuleringen veroorzaken dan ook bijkomende kosten.
De inschrijvingsbijdragen voor cursussen, filmforum en UDL-ledenfeest worden niet terugbetaald.

- Annulering daguitstappen:
Bij annulering wordt er altijd € 5 administratieve kosten aangerekend.
Wanneer er geen wachtlijst (meer) is krijgen de leden die als effectieve deelnemer gerangschikt zijn om de daguitstap mee te maken maar hun deelname moeten annuleren, de helft van het inschrijvingsgeld terug-betaald indien de annulering minstens 5 dagen vóór de datum van de daguitstap gemeld wordt.
Wanneer de annulering minder dan 5 dagen vóór de daguitstap geschiedt, dan wordt het inschrijvingsgeld niet terugbetaald.
De leden die op de wachtlijst blijven staan en dus de reis niet kunnen meemaken, worden integraal terugbetaald.
De terugbetaling geschiedt nadat de daguitstap is door-gegaan.  

- Annulering bij themawandelingen:
Bij annulering voor een themawandeling wordt het bedrag enkel terugbetaald indien iemand van de wacht-lijst de vrijgekomen plaats heeft kunnen innemen.
De terugbetaling geschiedt eveneens nadat de wandeling heeft plaatsgevonden.

- Annulering meerdaagse buitenlandse reizen:
Bij annulering door een gunstig gerangschikte deelnemer wordt er steeds € 10 administratieve kosten aangerekend. Indien de annulering geschiedt na ontvangst van de reisbrochure wordt er bijkomend € 10 afgehouden van het inschrijvingsgeld.
Voor de terugbetaling van de reissom, betaald aan het reisagentschap, moet de eigen annuleringsverzekering of de verzekering van het reisagentschap aangesproken worden.
De kandidaten op de wachtlijst krijgen het gestorte inschrijvingsgeld integraal terugbetaald.
In uitzonderlijke gevallen kan het bestuur een anders-luidende beslissing nemen.

4. Opzeggen van het UDL–lidmaatschap

Het bestuur vraagt nadrukkelijk dat diegenen die op het einde van het academiejaar  hun lidmaatschap niet wensen te hernieuwen, hun beslissing zouden mededelen aan het secretariaat (schriftelijk, telefonisch, via e-mail).
Dit voorkomt overbodig werk en biedt de mogelijkheid aan kandidaat-leden van de wachtlijst om effectief lid te worden. Vermeld telkens uw naam en lidnummer.

5. Verzekering – Bestuursverantwoordelijkheid

- Het bestuur is niet verantwoordelijk voor eventuele ongevallen en schadegevallen ter gelegenheid van of tijdens de activiteiten die UDL organiseert.
- Het bestuur is niet verantwoordelijk voor de vestiaire tijdens de lezingen, de cursussen, de filmvoorstellingen, het ledenfeest, e.d.
- De deelnemende leden zijn verzekerd voor lichamelijke schade bij ongevallen tijdens daguitstappen, thema-wandelingen en fietstochten.
- Bij de meerdaagse buitenlandse reizen is er voor de deelnemers een afzonderlijke regeling die hen telkens vooraf wordt medegedeeld.
- Door het betalen van de lidmaatschapsbijdrage en/of het storten van het inschrijvingsgeld voor een activiteit  aanvaarden de leden de regeling die het bestuur van UDL-Brugge ter zake heeft vastgelegd.

6. Suggesties

De leden kunnen steeds suggesties doen in verband met sprekers, bepaalde onderwerpen of bijkomende activiteiten. Richt u hiervoor tot de voorzitter of tot een bestuurslid.

 

Secretariaat UDL-Brugge

Telefoon: 050 39 33 40 (op werkdagen tussen 9 en 11 uur)
E-mailadres:  udl.secretariaat@gmail.com

Adres briefwisseling:

Universiteit Derde Leeftijd
p/a Huis van de Bruggeling / Dienst Welzijn
Frank Van Ackerpromenade 2, 8000 Brugge.
Telefoon: 050 47 55 16

Rekeningnummer: BE64 4752 1384 0152   BIC KREDBEBB              

                                                                        UDL-Brugge     8000 Brugge

Bezoek onze website :  
www.udlbrugge.brugseverenigingen.be

UDL Mededelingen van het secretariaat 2017-2018

Filmforum 2017-2018:
WIJZIGING IN DE ORGANISATIE

Omwille van de werken in de Lumière (die niet klaar zijn) heeft het bestuur beslist om de data van de vertoningen te wijzigen.

De belangrijkste redenen hiervoor zijn de veiligheid en het comfort van de UDL-leden. 

 

Nieuwe regeling:

Maandag 15 januari 2018: Lion

Maandag 5 februari 2018: The salesman

Maandag 5 maart 2018: Sprakeloos

Maandag 19 maart 2018: Manchester by the sea

Alle ingeschreven leden krijgen nieuwe filmtickets toegestuurd samen met het programmaboekje 2  - 2017-2018 dat midden december verschijnt.
De reeds toegestuurde tickets zijn niet meer geldig.

Let wel:
NU MAANDAG 20 NOVEMBER 2017 IS ER DUS GEEN FILMVERTONING !


 

 

Mededelingen van secretariaat werkjaar 2017-2018

Voorwoord

Geachte mevrouw, mijnheer,

Het is voor mij ieder jaar een genoegen om als schepen van seniorenparticipatie, samen met jullie voorzitter, uw rijk gevuld jaarprogramma te mogen inleiden.

 

Beste vrienden van UDL,

‘We WORDEN allemaal graag oud, maar niemand IS graag oud’! 

Zaki, die we kennen van Radio en televisie, zelf al +70, is het daar niet mee eens.  Hij voelt er zich zelfs heel gelukkig bij dat hij deze leeftijd al bereikt heeft.  Zijn gevoel deelt hij zelfs met twee boeken en een lezing over hoe je ondeugend(er) ouder kunt worden.

Hij stelt dat senioren in de gelukkigste tijd van hun leven zijn.  Jongeren hebben een verkeerd perspectief op ‘oud’ worden.  De vele reacties die hij krijgt van mensen die zijn boeken lezen en naar zijn lezingen gaan, doen hem besluiten dat je veel beter kan toeleven naar gelukkig oud worden dan dat je krampachtig probeert om jong te blijven!

Door de betere voeding, de geneeskundige zorgen, … zijn wij in staat om langer, gezonder en met minder pijn ouder te worden.  

Nostalgie wordt de dag van vandaag vaak als een ziekte bestempeld. Het tegendeel is waar: herinneringen kunnen je ook blij maken, ze zijn een middel tegen eenzaamheid en versterken ons zelfvertrouwen.

Zaki is er rotsvast van overtuigd dat je het als senior helemaal niet kalmer aan moet doen.  Hij gelooft trouwens in het gezegde: reis nu maar in eerste klasse, anders doen je kinderen het! 

Ik denk dat ik mij eens verder zal verdiepen in zijn levenswijsheden:  het interesseert mij wel om ondeu-gend(er) ouder te worden.

Heel belangrijk vind ik zijn stelling dat senioren die vrijwilligerswerk doen, een belangrijke schakel zijn in onze maatschappij.  Het maakt onze samenleving gezond en gelukkig. Als morgen de vrijwilligers wegvallen, gaat onze maatschappij failliet!

Onze voorzitter en het bestuur van UDL, vrijwilligers bij uitstek,  zijn iedere dag in de weer om de leden een mooi en gevarieerd programma aan te bieden.

Ik kan hen daar als schepen van seniorenparticipatie  niet genoeg voor bedanken!

Ik wens jullie allemaal een uitzonderlijk academiejaar toe.

Zeer genegen,
Martine Matthys, Schepen van Seniorenparticipatie

 

Beste leden van UDL-Brugge

Onze tijden zijn uitdagend: snelTIJD
Wie herinnert zich niet het lied van Herman Van Veen:
‘Op zij, opzij, opzij.
Maak plaats. Maak plaats. Maak plaats.
We hebben ongelofelijke haast’. 

We worden belaagd door allerhande prikkels en we hebben nood aan rust.
We verdrinken in de informatie en we hunkeren naar kennis.
Schrijver Bart Moeyaert ‘verlangt naar traagheid’.
Een gezonde keuze tussen doen en laten.
Zinvol gebruik maken van de tijd, want daaruit is het leven gemaakt.

Vandaar dat UDL ook dit academiejaar uit een groot aanbod van thema’s een programma heeft gedistilleerd waarvan we hopen dat het u zal boeien en plezieren.

Onze bestuursploeg wil blijven inzetten op kwaliteit.
We worden er samen beter van.
Samen met het bestuur wens ik u een verrijkend en ver-reikend academiejaar toe.

Patrick Deruwe, voorzitter.

Mededelingen van het secretariaat

1. Vernieuwen lidmaatschap voor de huidige leden

De leden die vorig academiejaar effectief lid waren kunnen – bij voorrang - hun lidmaatschap hernieuwen door de lidmaatschapsbijdrage te storten vóór 06 september 2017 (uiterste datum van inschrijving en nadien verval van het voorrecht).

Vanaf 08 september 2017 worden de geregistreerde kandidaat-leden aangeschreven  en krijgen zij de kans om effectief lid te worden. Zij nemen de niet-ingenomen plaatsen in.

Dit houdt in dat de huidige leden die na 06 september 2017  het lidgeld nog zouden storten  automatisch op de wachtlijst terecht komen. Stort dus de lidmaatschaps-bijdrage onmiddellijk na ontvangst van het programmaboekje 1 2017-2018.

De lidmaatschapsbijdrage voor het academiejaar 2017-2018 bedraagt  € 53, te storten op rekening BE64 4752 1384 0152 van UDL-Brugge, 8000 Brugge.

Vermeld steeds de code, uw lidnummer en uw volledige naam (zoals hieronder aangegeven).

LEZ598      Lid(nr.)….        (Naam en voornaam)….     

U vindt een overschrijvingsformulier in het program-maboekje, maar u kunt uiteraard ook betalen via PC-banking.

Na ontvangst van de bijdrage krijgt u midden september een lidkaart toegestuurd.

2. Voor de geregistreerde kandidaat-leden

De geregistreerde kandidaat-leden krijgen het Program-maboekje toegestuurd vanaf 08 september 2017 volgens hun rangorde van inschrijving op de wachtlijst en naargelang de beschikbare plaatsen.

Zij kunnen vanaf dan effectief lid worden door storting van € 53 op de bankrekening van UDL-Brugge. Vermeld ook in de mededelingen van uw storting: LEZ598, uw lidnummer en uw naam en voornaam (zoals hierboven aangegeven).

U ontvangt tijdig uw lidkaart  die u moet tonen aan de bestuursleden die het onthaal verzorgen aan de ingang van zaal, telkens u een lezing wenst bij te wonen. 

Uw lidmaatschap geeft u het recht op het bijwonen van 15 lezingen die plaatsvinden tussen eind september en eind maart, telkens op een maandagnamiddag om 14u30 stipt, in de Ambassadeurszaal van de site Oud Sint-Jan te Brugge.

Daarnaast kan elk effectief lid – mits betaling van het gevraagde bedrag – deelnemen aan alle andere activiteiten die UDL-Brugge organiseert en die u terugvindt in dit programmaboekje.

3. Voor de geïnteresseerde personen. Hoe lid worden?

Iedereen die de leeftijd van 55 jaar bereikt heeft kan lid worden van UDL-Brugge. Dit is de enige voorwaarde.

Wie lid wil worden dient zich eerst  te laten registreren als kandidaat-lid. 

Neem telefonisch, schriftelijk of via e-mail contact op met het secretariaat en geef volgende gegevens door:

- naam en (officiële) voornaam
- volledig adres (straat, nummer, brievenbusnummer, postcode, gemeente)
- telefoonnummer
- geboortedatum
- e-mailadres.

U bekomt een lidmaatschapsnummer en u wordt op de wachtlijst van de kandidaat-leden geplaatst. Al naar gelang er plaatsen vrij komen, kunt u effectief lid worden. U wordt daarvan tijdig ingelicht.

4. Algemene mededelingen

- Al de activiteiten die UDL-Brugge organiseert zijn enkel toegankelijk voor de leden.
-  Het lidmaatschap is persoonlijk, de lidkaart kan niet doorgegeven worden aan derden.
- Bij elke lezing moet de lidkaart spontaan getoond worden aan de bestuursleden die instaan voor het onthaal aan de ingang van de zaal.
-  Gelieve bij elk contact met het secretariaat en met de penningmeester uw lidnummer te vermelden.
- Gebruik per lid én per activiteit een afzonderlijk overschrijvingsformulier. Vermeld telkens de code van de activiteit, uw lidmaatschapsnummer en uw volledige naam. Wanneer u en uw partner zich inschrijven voor het lidmaatschap of voor eenzelfde activiteit, mag één overschrijvingsformulier gebruikt worden, mits vermel-ding van de code, uw beide lidmaatschapsnummers en uw beide volledige namen.
- Intekenen voor een gedeelte van een cursus of voor één film is niet mogelijk.
- Voor alle activiteiten wordt de datum van ontvangst van de storting weerhouden voor de rangschikking. Indien alle beschikbare plaatsen ingenomen zijn, wordt een wachtlijst aangelegd volgens hetzelfde principe.

5. Wijzigingen

Gelieve elke wijziging van adres, telefoonnummer, bankrekeningnummer of e-mailadres mee te delen aan het secretariaat.

6. Terugbetalingen en annuleringen

De inschrijvingsbijdragen voor cursussen, filmforum en UDL-ledenfeest worden niet terugbetaald.
Voor de meerdaagse buitenlandse reizen heeft het bestuur volgende regeling uitgewerkt.
Het organiseren van een reis brengt steeds engagementen en vaste kosten met zich mee en annuleringen ver-oorzaken steeds bijkomende onkosten.
Bij annulering door een gunstig gerangschikte deelnemer wordt er steeds € 10 administratieve kosten aangerekend.
Indien de annulering geschiedt na ontvangst van de uitgebreide reisbrochure wordt er bijkomend € 10 afgehouden van het inschrijvingsgeld.
Voor de terugbetaling van de reissom, betaald aan het reisagentschap, moet de eigen annuleringsverzekering aangesproken worden.
De kandidaat-leden die op de wachtlijst zijn blijven staan en dus de reis niet kunnen meemaken, worden hiervan tijdig verwittigd en krijgen hun inschrijvingsgeld integraal terugbetaald.
De terugbetaling geschiedt nadat de reis heeft plaatsgevonden.
De regeling van de terugbetalingen bij de daguitstappen en themawandelingen wordt vermeld in het Programma-boekje 2 dat in december verschijnt.

In uitzonderlijke gevallen kan het bestuur een anders-luidende beslissing nemen.

7. Privacy

UDL-Brugge respecteert de privacy van de leden.
De persoonsgegevens die u aan het secretariaat doorgeeft worden uitsluitend gebruikt door en binnen het bestuur van UDL-Brugge en worden aan geen andere instanties of personen doorgegeven.
Berichten via e-mail worden in BCC verstuurd.

8. Opzeggen van het UDL–lidmaatschap

Wie op het einde van het werkjaar zijn/haar lidmaatschap niet wenst te verlengen, verwittigt tijdig het secretariaat (schriftelijk, telefonisch, via e-mail).
Dit voorkomt overbodig werk en biedt kansen aan de kandidaat-leden. Vermeld naam en lidnummer.

9. Verzekering – Bestuursverantwoordelijkheid

- Het bestuur is niet verantwoordelijk voor eventuele ongevallen en schadegevallen ter gelegenheid van of tijdens de activiteiten die UDL-Brugge organiseert.
- Het bestuur is niet verantwoordelijk voor de vestiaire tijdens de lezingen, de cursussen, de filmvoorstellingen, het ledenfeest, e.d.
- De deelnemende leden zijn verzekerd voor lichamelijke schade bij ongevallen tijdens daguitstappen, thema-wandelingen en fietstochten.
- Bij de meerdaagse buitenlandse reizen is er voor de deelnemers een afzonderlijke regeling die hen telkens vooraf wordt medegedeeld.
- Door het betalen van de lidmaatschapsbijdrage en/of het storten van het inschrijvingsgeld voor een activiteit aanvaarden de leden de regelgeving die het bestuur van UDL-Brugge terzake heeft vastgelegd. 

Secretariaat UDL-Brugge

Telefoon: 050 39 33 40 (op werkdagen tussen 9 en 11 uur)
E-mailadres:  udl.secretariaat@gmail.com

Adres briefwisseling:

Universiteit Derde Leeftijd p/a Huis van de Bruggeling / Dienst Welzijn
Frank Van Ackerpromenade 2, 8000 Brugge.

Rekeningnummer:
BE64 4752 1384 0152   BIC KREDBEBB  UDL-Brugge     8000 Brugge

Bezoek onze website :  www.udlbrugge.brugseverenigingen.be

 

AANDACHT ! ! !

______________________________________________________________________

 

 

Nieuwjaarswensen voor 2017 !

 

UDL Mededelingen van het secretariaat 2016-2017


ACADEMIEJAAR 2016-2017
Voorwoord

Geachte mevrouw, mijnheer,

Het is voor mij ieder jaar een bijzondere eer om u als schepen van seniorenparticipatie, samen met jullie  voorzitter,  jullie rijkgevuld  jaarprogramma te mogen inleiden.
Steeds meer mensen worden ouder: in Brugge is al 22,7 % ouder dan 65. Tegenwoordig wordt niet meer gesproken van een ‘grijze golf’, maar van een ‘grijze  tsunami’.
Echter, de nieuwe generatie senioren laat zich  niet ontmoedigen door lastige praktische en financiële  zorgen van de oude dag. Meer zelfs, van de positieve kanten over het toenemend aantal 65-plussers worden te weinig in het daglicht gezet! Het goede nieuws is dat er nog nooit zoveel mensen in goede gezondheid oud worden en dit brengt heel wat mogelijkheden met zich mee, o.a. op het vlak van kunst, cultuur, vrijwilligerswerk, sport, enz…
Met andere woorden: meer senioren, meer activiteiten.
In Brugge  zijn we ervan overtuigd dat deze grijze en zilveren generatie zeer kostbaar is en we willen het dan voor hen aangenaam maken.  Vandaar dat ik als schepen UDL in mijn hart draag en hun activiteiten graag ondersteun.
In zijn toespraak ‘Kan barmhartigheid wel een politieke leidraad zijn?’,  zei senator Steven Vanackere dat senioren niet van de politiek willen horen: we willen voor je zorgen. Ze willen wel horen: we hebben je nodig.  De verwijzing naar het liedje van the Beatles paste in deze context: ‘Will you still need me, will you still feed me, when I’m 64’. Ik sluit mij daar volmondig bij aan.
Ik ben ervan overtuigd dat wanneer de mensen langer gelukkig zijn in hun omgeving en vaker participeren, zich nuttig en nodig voelen, ze ook langer actief en gezond blijven.
UDL kan daar een belangrijke rol in spelen.


Ik wens jullie een uitzonderlijk  40ste academiejaar toe.

Zeer genegen,  Martine Matthys, Schepen van Seniorenparticipatie.

Beste leden van UDL-Brugge

40 jaar UDL, de seniorenuniversiteit van Brugge. 

Al veertig jaar vinden leergierige senioren UDL een interessante tijdsbesteding. Hier past een woord van dank voor alle medewerkers die hun beste beentje hebben voorgezet vanaf de stichting tot nu.  

De moderne senior wil in een sterk evoluerende wereld een veerkrachtige, open geest aanhouden .

Leven met een open geest betekent dat je open staat voor nieuwe verhalen, ideeën, mensen, denkbeelden en situaties. Niet iedereen heeft evenveel achtergrondkennis, vandaar onze inspanningen om op diverse gebieden waardevolle informatie aan te bieden via lezingen en interessante cursussen en uitstappen. Je weet nooit wat voor bijzondere dingen je kunt ontdekken.

Trouwens, bijleren zorgt altijd voor een energieboost. 

Bekijk rustig wat u interesseert en maak uw keuze uit het programma. Het bestuur heeft weer inspanningen geleverd om kwaliteit te bieden, een heel academiejaar lang. 

Ik wens u alvast een interessant  jaar toe. 

Patrick Deruwe, voorzitter.

Voorzitter Patrick Deruwe.

 

 

 

 

Nieuwjaarswensen 2016

I N   M E M O R I A M   C A R L O S   V E R M E U L E N

26 november 1936 - 7 maart 2015

Op 7 maart jongstleden overleed ons ex-bestuurslid Carlos Vermeulen.
Hij trad toe tot het bestuur in 2001 en was tot 2011 onze trouwe, nauwgezette chef-technicus verantwoordelijk voor de geluidsinstallatie op maandag en tijdens de verschillende cursussen. In 2006 werd hij programma-verantwoordelijke voor de cursus ‘Klassieke Muziek’, een taak die hij met dezelfde toewijding op zich nam tot 2010.
Carlos was een trouw, joviaal en plichtsbewust bestuurslid op wie we in alle omstandigheden konden rekenen. Geen inspanning was hem te veel.
Zijn overlijden laat een grote leemte na.
Wij zullen hem missen maar zeker niet vergeten!

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

 

I N    M E M O R I A M

 

Joris Laporte was sinds april 1999 bestuurslid
en sinds september 2001 algemeen secretaris van onze UDL.
Hij bouwde het secretariaat op een meer professionele manier uit
en was ook op vele andere domeinen binnen de vereniging actief.
Hierbij denken we aan de informaticacursussen die hij inrichtte,
het diaporama, de opfriscursussen ‘Verkeerskennis voor senioren’ 
de cursus ‘Wegwijs in Jazz’, de medewerking aan de daguitstappen.
Samen met zijn echtgenote Jo Deloof zette hij zich eveneens in voor het Filmforum.

Zijn inzet voor UDL-Brugge was groot
en zijn overlijden wordt dan ook als bijzonder pijnlijk ervaren,
zowel door het bestuur als door de vele leden
die hem gekend hebben als een joviale en innemende persoon.

_________________________________________________________________________

 

Mededelingen naar het bestuur

Bij iedere mededeling naar het bestuur
gelieve steeds je volledige  naam en voornaam,
adresgevens en telefoonnummer te vermelden.
________________________________________________________

Overlijden Marcel David

Marcel David 1932-2013

Op 26 september overleed de heer Marcel David.

Hij was jarenlang bestuurslid en penningmeester van UDL-Brugge.

Een hartelijke joviale man die door iedereen erg gewaardeerd werd.

Niet in het minst voor de prachtige reisreportages die hij begin januari voor de leden bracht.

We zullen hem missen!

____________________________________________________________________

 
 
 
Julien Vandeweghe
 
Overlijden Julien Vandeweghe
 
Op woensdag 6 februari 2013 is de ere-voorzitter van UDL-Brugge,
de heer Julien Vandeweghe overleden op 94-jarige leeftijd.
Hij was ondervoorzitter van UDL-Brugge van 1988 tot 1989 en voorzitter van onze vereniging van 1989 tot 1993.
Julien was een innemend, wijs en getalenteerd man die de UDL met enthousiasme heeft begeesterd en geleid.
UDL-Brugge is hem veel dankbaarheid verschuldigd.
 

 De uitvaartplechtigheid was op woensdag 13 februari 2013

om 11 uur in de Sint-Willibrorduskerk van Knesselare. 

 

Voor zijn gedachtenis schreef hij eigenhandig volgende tekst
die ons wellicht allemaal kan inspireren:

De Tijd
Stilt niet het verdriet
Om het verlies van een geliefde.
De Tijd
Leert u te aanvaarden
Wat ge niet veranderen kunt.
De Tijd
Leert u waarderen
Al wat u vroeger zo lief was.
De Tijd
Leert u vreugde vinden
In de mooiste herinneringen
Die diep geworteld zijn
In uw eigenzijn.
 
    

 _________________________________________________________________________ 

 

 
 
 
  

UDL Mededelingen van het secretariaat 2011-2012

.UDL wint 'Prijs Sociaal-Culturele Raad 2011'

Artikel uit KW Brugsch Handelsblad van vrijdag 27 april 2012 (Blz.19)

UDL wint 'Prijs Sociaal-Culturele Raad' 2011